Projecten missie Kringlooplandbouw


VoorbeeldprojectenKennis-op-Maat

Verminderen fossiele nutriënten en emissies naar bodem, water en lucht (A1)

2021

2020

2019

2018

2017

Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater (A2)

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Hergebruik zij- en reststromen (A3)

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Eiwitvoorziening voor humane consumptie uit (nieuwe) plantaardige bronnen (A4)

2021

2020

2019

2018

2017

Biodiversiteit in de kringlooplandbouw (A5)

2021

2020

EU-projecten

AF-EU-20002 | FERTIMANURE
AF-EU-20020 | EJP (European Joint Programme)-SOIL
AF-EU-20021 | SUSINCHAIN
AF-EU-20030 | Go_GRASS
AF-EU-20032 | Enzycle
AF-EU-20033 | MODEL2BIO

AF-EU-19001 | AGRILINK
AF-EU-19008 |BLOOM
AF-EU-19012 | CIRCASA
AF-EU-19013 |CITYLOOPS
AF-EU-19014 | CROPBOOSTER-P
AF-EU-19021 | GENIALG
AF-EU-19022 | GENRESBRIDGE
AF-EU-19026 |MAGNIFICENT
AF-EU-19037 |PLENITUDE
AF-EU-19043 |UTC
AF-EU-19044 |VERIFY

AF-EU-18004 |BIOCON-CO2
AF-EU-18006 |BIOVOICES
AF-EU-18014 |FIT FOR  FOOD 2030
AF-EU-18024 |MAGIC
AF-EU-18045 |URBIOFIN

AF-EU-17001 | Resolve, REnewable SOLVEnts with high performance in applications and improved toxicity profiles
AF-EU-17002 | Zelcor; Zero Waste Ligno-Cellulosic Biorefineries by Integrated Lignin Valorisation
AF-EU-17003 | STAR4BBI, Standards and Regulations for the Bio-based Industry
AF-EU-17004 | Agroinlog
AF-EU-17005 | Macrocascade
AF-EU-17007 | Gentore
AF-EU-17008 | SusPigSys
AF-EU-17009 | EUPig
AF-EU-17010 | Freewalk
AF-EU-17011 | Inno4Grass
AF-EU-17013 |Legvalue
AF-EU 17025 | TransVac2
AF-EU-17026 | Medaid
AF-EU-17027 | VetBioNet
AF-EU-17028 | Agrilink
AF-EU-17030 | Fairway
AF-EU-17031 | IWMPraise
AF-EU-17034 | Systemic
AF-EU-17035 | Plaid
AF-EU-17036 |Aquaexcel
AF-EU-17038 |Pigs
AF-EU-17039 | EnergyKeeper
AF-EU-17041 | Vivaldi

AF-EU-16002 | Micro Algae Biorefinery
AF-EU-16003 | Macrofuels
AF-EU-16004 | Pulp2Value
AF-EU-16009 | EuroDairy
AF-EU-16011 | LANDMARK
AF-EU-16013 | Smart AKIS

AF-EU-15001 | Biotrade2020+
AF-EU-15002 | Simwood- Sustainable Innovative Mobilisation of Wood for the Bioeconomy
AF-EU-15006 | SAPHIR
AF-EU-15007 | Camelina and crambe Oil crops as Sources of Medium-chain Oils for Specialty oleochemicals
AF-EU-15021 | RECARE
AF-EU-15022 | Zoonoses Anticipation and Preparedness Initiative (ZAPI)
AF-EU-15025 | Adaptation and Mitigation through Bio-Succinate Innovation (ADMIT Bio-SuccInnovate)
AF-EU-15028 | Hennovation
AF-EU-15029 | AnimalChange (AN Integration of Mitigation and Adaptation options for sustainable Livestock production under climate CHANGE)
AF-EU-15030 | Bright Farm by Precision Livestock Farming
AF-EU-15035 | SIGMA: Mondiale monitoring landbouwproductie
AF-EU-15040 | iSQUAPER: Interactive Soil Quality Assessment in Europe and China
AF-EU-15041 | Low temperature hydrogen production from second generation biomass

AF-EU-14001 | VMERGE
AF-EU-14002 | BioEconomy Regional Strategy Toolkit
AF-EU-14003 | RENESENG
AF-EU-14004 | Drive4EU
AF-EU-14005 | EDUFLUVAC
AF-EU-14006 | MIRACLES: Multi-product Integrated Biorefinery of Algae
AF-EU-14007 | Grow2Build
AF-EU-14008 | Open-Bio
AF-EU-14005 | EDUFLUVAC
AF-EU-14009 | EFFORT
AF-EU-14014 | ENREMELK
AF-EU-14015 | FLINT, providing a data-infrastructure
AF-EU-14018 | Biorefine/Innofer
AF-EU-14019 | Feed-a-Gene

AF-EU-13001 | GreenCook
AF-EU-13003 | SPLASH: Sustainable PoLymers from Algae Sugars and Hydrocarbons
AF-EU-13004 | GRATITUDE
AF-EU-13005 | Duurzame Aquacultuur in de grensregio Vlaanderen Nederland, Fase II
AF-EU-13007 | FUEL4ME – FUture European League 4 Microalgal Energy
AF-EU-13008 | S2BIOM
AF-EU-13009 | BIOECOSIM
AF-EU-13010 | HYSOLAF-EU-13029 |  Strengthening Networking on Biomass Research and Bio-waste Conversion – Biotechnology for Europe India Integration
AF-EU-13018 | Interplay
AF-EU-13022 | AUTOGRASSMILK