Werkgebied Internationaal: nieuwe en kansrijke externe markten

Internationaal leiderschap

Internationaal leiderschap is één van de strategische pijlers van de Topsector Agri&Food. De ambitie is de leidende positie op de wereldexportmarkt voor agri- en food producten verder te versterken. Momenteel gaat zo’n 80% van de export naar de ons omringende landen binnen de EU. De groeiverwachtingen voor de EU zijn echter beperkt. De sector zet via de branches vooral in op het behoud van de afzet en versterking van de exportpositie van het MKB in de EU. Maar de echte groeikansen voor de export liggen buiten Europa. De groei van de wereldbevolking, de welvaartsgroei en de daarmee gepaard gaande groei van de voedselmarkt ligt in Azië, Afrika en Zuid-Amerika Nederland is wereldkampioen productiviteit en heeft dus kansen om in die ontwikkeling een leidende rol te spelen. Het werkgebied Internationaal streeft hier bewust naar. De aandacht concentreert zich daarbij op het invoeren van geïntegreerde systeemoplossingen, zoals export van kennis en technologie voor lokale productie. Belangrijk in deze aanpak is de toegevoegde waarde van de gouden driehoek: bedrijven vormen de waardeketen, de overheid zorgt voor markttoegang, kennis voor toepassing van innovaties. De strategische aandacht is de afgelopen jaren vooral gericht op een zevental focuslanden met de beste kansen: China, Rusland, Indonesië, Brazilië, Mexico, Nigeria en Zuid-Afrika.

Handelsmissies

De topsector werkt regelmatig mee aan de organisatie van handelsmissies. U vindt hier een actueel overzicht van alle handelsmissies die op stapel staan.

Seed Money Projecten

Bedrijven die hun internationale activiteiten willen vergroten, kunnen daar steun voor krijgen in de vorm van Seed Money Projecten. In deze projecten staat het opbouwen van nieuwe internationale netwerken centraal. Ook de haalbaarheid van nieuwe internationale productieketens kunnen in een Seed Money Project verkend worden.

In 2021 worden onderstaande Seed Money Projecten uitgevoerd met financiële steun van Topsector Agri & Food:

SMP21.3 SMP2021 enhancing poultry genetics and husbandry in the ghana poultry sector
SMP21.5 Cowdung based biobased composites for sustainable products
SMP21.8 Advanced fertigation solutions for climate resilient rural areas
SMP21.12 Seaweed cultivation in Vietnam for feed and methane reduction in Vietnam
SMP21.14 Agrivoltaics in Mexico
SMP21.17 Sustainable and circular use of agro processing by-products: the case of spent brewers’ yeast in Ethiopia.
SMP21.18 Insect oil as a high-quality animal feed ingredient in Uganda.
SMP21.20 Preparing for a circular all-African cashew processing industry for Tanzania
SMP21.21 Starch from residues for starch plastics in Colombia
SMP21.22 SMP 2021 Development of Pig Academy Ukraine
SMP21.23 Alternative Protein India (API)
SMP21.25 Scalable sustainability insights of agri commodity imports
SMP21.29 Create a long-term R&D collaboration to domesticate Allanblackia and make it available for agroforestry systems in Africa
SMP21.30 A roadmap for the introduction of bioplasma fertilizer in the Spanish (organic) horticulture
SMP21.31 Sustainable flower transport from Kenya

In 2020 werden onderstaande Seed Money Projecten uitgevoerd:

SMP-2003 | Enabling Mexican fresh produce export to Europe
SMP-2004 | Sustainable production of traditional Chinese medicine for skincare products through novel cultivation and extraction technology
SMP-2006 | A circular, data-driven dairy sector in Hokkaido, Japan
SMP-2009 | Greenhouse design for climate conditions in the Kathamandu Valley of Nepal
SMP-2011 | Agro-meteorological advisory services for Africa
SMP-2015 | Smarter soybean production through Dutch and Brazilian technology and know how integration
SMP-2016 | Protein transition in Colombia; Insects as feed for a circular agriculture
SMP-2017 | Feasibility study to identify bottlenecks and opportunities for improving the processing quality of potatoes in Bangladesh
SMP-2021 | Investigating opportunities for Dutch agrifoodtech knowledge to help transform Indian agrifood systems
SMP-2024 | From obstacle to opportunity: valorisation of algae produced in fish farms
SMP-2027 | Improving market access for true potato seed in Myanmar
SMP-2028 | IndoDutch taskforce against food loss and waste
SMP-2029 | Valorisation of palm oil mill effluent to hydrogen and biogas
SMP-2031 | Elephant grass production and valorization in Kenya
SMP-2034 | Possibilities for sustainable climate resilient livestock farming in Vietnamese deltas under pressure

In 2019 werden onderstaande Seed Money Projecten uitgevoerd:

SMP-19053 | Welfare Parent Stock for India
SMP-19055 | Turning food waste in Singapore into animal feed
SMP-19057 | Establishing a horticultural innovation and education centre in Uzbekistan
SMP-19059 | Rapid water availability assessment for irrigated farming in KwaZulu-Natal
SMP-19060 | Feasibility of Chino-Dutch Seaweed Exchange
SMP-19061 | Cawadu
SMP-19065 | Improved vegetable starting material Kurdistan
SMP-19066 | Towards establishing pilot demonstration project in arable farming and open-field horticulture in Azerbaijan
SMP-19068 | Sustainable shipment of Mexican mangoes for European consumers
SMP-19069 | Agrologistics Programme Mexico 2030
SMP-19070 | Establishing an independent Variety Testing Service in Myanmar
SMP-19071 | Climate smart sourcing strategies for coffee
SMP-19072 | Diversification in oil palm production landscape for food and livelihoods
SMP-19074 | The value of digestate for better recycling of nutrients in smallholder agriculture
SMP-19077 | Income-enhancing effects of quality vegetable seed
SMP-19081 | Circular eco-feed chain for responsible pork consumption and production at Curaçao

In 2018 werd financiële steun gegeven aan de onderstaande Seed Money Projecten:
SMP-18001 | Geothermal energy potential in Polish greenhouse sector
SMP-18003 | Mex-Chain(ge) Building an efficient and sustainable avocado supply chain Mexico-Europe
SMP-18004 | Introduction of innovative broiler houses in Indonesia for a healthier future
SMP-18005 | How to improve the horticultural chain
SMP-18007 | Insects for Africa: Developing business opportunities for insects in animal feed in Eastern Africa
SMP-18009 | Iran potato value chain project (Iran Potato)
SMP-18011 | Valorisation of rice straw
SMP-18012 | Costa Rica pineapple residue valorisation
SMP-18017 | Fish feeding demo trials to strengthen aquaculture sector in Benin
SMP-18018 | Automated Inspection of JApanese POtato TUber quality (AIJA-POTU)
SMP-18019 | Fuel briquettes from rose residue in Ethiopia
SMP-18021 | Biobased business case in Mozambique: fibres and bioplastics from Miscanthus
SMP-18022 | Future-proof cashew production in Vietnam
SMP-18023 | Holistic Development of Apple Value Chain in Jammu & Kashmir

Contactpersonen

Leo den Hertog
Nutreco
E-mail

Willemien van Asselt
Ministerie van LNV
E-mail


Projectenselectie werkgebied Internationaal