Werkgebied Internationaal: nieuwe en kansrijke externe markten

Focus op kracht en kansen

De Nederlandse agrifoodsector is op vele terreinen wereldwijd koploper. Dankzij een uitstekende kennisinfrastructuur, de natuurlijke neiging van bedrijven om gezamenlijk oplossingen te ontwikkelen en een actieve overheid weet de Nederlandse sector steeds weer stappen te zetten in duurzaamheid, voedselzekerheid en gezonde voeding. Deze stappen zijn dan ook verwoord in het missiegedreven topsectorenbeleid van de overheid.

Deze kennis en innovaties zijn niet alleen voor de Nederlandse situatie interessant, ze bieden ook aanknopingspunten om wereldwijde uitdagingen rondom voedselproductie en voeding aan te pakken. Dat levert niet alleen nieuwe kennis en duurzame, innovatieve oplossingen op, maar ook een interessant internationaal verdienmodel voor bedrijven. Nederland profileert zich zo ook als interessante vestigingsplaats voor buitenlandse bedrijven.

De werklijn internationalisering richt zich op stimuleren van internationale innovatiesamenwerking binnen de EU en daarbuiten, op de export van onze kennis en technologie en het leveren van een bijdrage aan duurzame voedselsystemen en voedselzekerheid wereldwijd.

Nadruk van onze inzet ligt op twee missiegedreven thema’s waarin de Nederlandse agrifoodsector het verschil kan maken:

 • Gezond en veilig voedsel
 • Circulaire en klimaat-slimme landbouw

Gezond en veilig

Op het gebied van gezond en veilig voedsel heeft de Nederlandse productieketen een aantal belangrijke kennistroeven in handen die ook voor internationale toepassing bijzonder interessant zijn. We lopen voorop in ontwikkeling van alternatieve proteïne, aandacht voor gezonde voeding,  onze processingsindustrie en in voedselveiligheid. De werklijn Internationalisering geeft met name steun aan internationaliseringstrajecten op het gebied van:

 • Ontwikkeling van alternatieve eiwitbronnen voor mens en dier;
 • Ontwikkeling van Ingrediënten, producten en processen voor een gezond voedselaanbod;
 • Voedselveiligheid in de keten en veilige productiesystemen zonder risico’s voor de omgeving;
 • Ontwikkeling van slimme technologieën (AI, robotica, digitalisering) die bijdragen aan het thema gezond en veilig.

Circulair en klimaatslim

Binnen de Nederlandse landbouw worden grote stappen richting een circulair, klimaatslim systeem gezet. De kennis die we hierbij opdoen is ook internationaal bijzonder interessant. Tegelijjkertijd kan Nederland veel leren van samenwerking met andere klimaatzones. De werklijn geeft steun aan trajecten op het gebied van:

 • Ontwikkeling van robuuste teeltsystemen (akkerbouw, aquacultuur, commodity) op een gezonde bodem met minimale input en efficiënt watergebruik;
 • Voorkomen van voedselverspilling in de hele keten en optimalisering van het gebruik van zij- en reststromen;
 • Climate smart sourcing;
 • Ontwikkeling van slimme technologieën (AI, robotica, digitalisering) die bijdragen aan het thema circulair en klimaatslim.

Wat hebben we te bieden?

De werklijn Internationaal van de Topsector Agri & Food ondersteunt de sector bij het benutten van deze kansen door:

 • Profilering van agrifoodsector in buitenland, inclusief de PPS-aanpak;
 • Medeorganisator en track leader namens de agrifoodsector in buitenlandse (handels- en innovatie)missies;
 • Financiering van strategische beurzen en Seed Money Projecten;
 • Ondersteuning bij totstandkoming en financieren van internationale PPS-projecten;
 • Ondersteuning bij de ontwikkeling van internationale samenwerkingsverbanden.

Focus op vijf landen en EU

Nederland is klein en de wereld is groot. Om daadwerkelijk verschil te kunnen maken, is naast een thematische focus ook een meerjarige programmatische inzet op bepaalde landen/regio’s  van meerwaarde. Op dit moment zet de werklijn Internationaal zich samen met landbouwraden en innovatieraden in op het uitbouwen van PPS-samenwerking met de volgende landen/regio’s:

 • India
 • Japan
 • Verenigde staten en Canada
 • Vietnam Mekong Delta (samen met Topsectoren Water, Logistiek en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen)
 • Colombia
 • EU

Daarbij wordt wel opgemerkt dat het niet om een exclusieve focus gaat. Ook in andere landen kunnen via onze projecten activiteiten worden ontplooid als zich interessante kansen voordoen die aansluiten bij de thema’s. Daarnaast zijn alle landen uit de netwerken van de innovatieattachés en landbouwraden belangrijk als volglanden van de Topsector.

Bovenstaande landen/regio’s zijn geselecteerd op basis van de kansen voor internationalisering, toegevoegde waarde van extra publiek-private inzet in het land, mate van interesse in één of meerdere speerpunten van de Topsector Agri & Food, mate waarin vanuit Nederland belangstelling is voor de markt en kenmerken van de markt.

Bedrijven die hun internationale activiteiten willen vergroten, kunnen daar steun voor krijgen in de vorm van Seed Money Projecten. In deze projecten staat het opbouwen van nieuwe internationale netwerken centraal. Ook de haalbaarheid van nieuwe internationale productieketens kunnen in een Seed Money Project verkend worden. Klik hier voor een overzicht.

Contactpersoon

Leo den Hertog
Nutreco
E-mailHet online magazine Future Protein NL laat de koploperspositie van Nederland zen op het gebied van alternatieve eiwitten.


Handelsmissies

De topsector werkt regelmatig mee aan de organisatie van handelsmissies. U vindt hier een actueel overzicht van alle handelsmissies die op stapel staan.Seed Money Projecten

Met Seed Money Projecten worden MKB-ers uit de agrifoodsector ondersteund bij de opstart van innovatieve, internationale samenwerkingsverbanden. In de projecten staat de vorming van een consortium centraal. Ieder jaar wordt een oproep open gesteld. Seed Money Projecten dienen als opstart (ofwel als ‘seed’), waarbij veelal een vervolgproject wordt geformuleerd. Voorwaarde voor een Seed Money Project is dat een lokale probleemeigenaar (bedrijven en/of overheden) participeert.

De oproep wordt gezamenlijk samen met de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen georganiseerd.

Meer informatie

Bekijk hier de projecten op de wereldkaart of als lijst.