AF-EU-14009 | EFFORT

admin2014, EU-projecten, Kernthema Klimaatneutraal, Project

Projecttitel: EFFORT
Projectnummer: AF-EU-14009
Kernthema: Resource efficiency
Looptijd: 2014 – 2018
Budget publiek: € 174.000
Projectleider: Dik Mevius
Kennisinstelling: Stichting DLO, Wageningen University & Research.


Samenvatting
DLO coordineert de monster en gegevensverzameling op varkens, pluimveenbedrijven en vlees van de betreffende diersoorten in 9 Europese landen. Daarnaast worden monsters verzameld van kalkoenen, vleeskalveren en kweekvissenbedrijven en wilde zwijnen en honden katten in telkens 3 landen. DLO coordineert de protocollen voor verzameling en microbiologische analyse.

Links:
Website
Rapportage 2014
Rapportage 2015
Rapportage 2016
Rapportage 2017  
Eindrapportage

Deel dit bericht