AF-17003 | Effect van de bodem op weerbaarheid van aardappelknollen tegen biotische stress

Bert van Rees2018, Kernthema Klimaatneutraal, Project, TKI-projecten

Projectnummer: AF-17003
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP: Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater (A2)
Looptijd: 2018 – 2021
Budget publiek: € 500.000
Budget privaat: € 500.000
Projectleider: Jan van der Wolf
Betrokken partijen: Averis Seeds, Coöperatie Agrico, Europlant Aardappel, HZPC Holland, Stet Holland, IMP Potato Group Limited, Royal ZAP/Semagri, Stichting NAO-Projecten, Wageningen University & Research


Wat is er aan de hand?
De aardappel is het vierde voedingsgewas op aarde. Nederland is wereldwijd toonaangevend in de teelt van pootaardappelen. In 2014 werd er voor bijna een half miljard euro aan pootgoed geëxporteerd naar meer dan 70 landen. De sterke positie van Nederland is te danken aan de hoge kwaliteit van het pootgoed. De sector zet daarom in op een verdere verhoging van deze kwaliteit.

Wat doet het project eraan?
Er zijn aanwijzingen dat de bodemkwaliteit een belangrijke rol speelt bij de weerbaarheid van gewassen tegen de ziekten. In dit project wordt onderzocht welke bodemfactoren verantwoordelijk zijn voor de mate van weerbaarheid.

Wat levert het project op?
Met de kennis die voortkomt uit dit project kan de kwaliteit van Nederlands pootgoed verder worden verbeterd en kan de inzet van gewasbeschermingsmiddelen verder worden teruggebracht. Daarnaast is de nieuwe kennis ook van belang voor telers van consumptie- en zetmeelaardappelen en van andere land- en tuinbouwgewassen.

Links:

 

Deel dit bericht