AF-EU-16013 | Smart AKIS

admin2016, EU-projecten, Kernthema Klimaatneutraal, Project

Projecttitel: Smart AKIS
Projectnummer: AF-EU-16013
Kernthema: Resource efficiency
Looptijd: 2016 – 2018
Projectleider: Frits van Evert
Kennisinstelling: Wageningen University & Research


Samenvatting
Smart Farming Technology: slimme informatie- en communicatietechnologie voor agrarische bedrijven. Veel van deze technologie is ook toepasbaar in kleine en middelgrote bedrijven. Het is daar echter vaak lastig om te achterhalen welke technologie nu het best past, en wat het gebruik ervan oplevert: economisch en milieutechnisch. Het Europese Smart-AKIS netwerk helpt agrarische bedrijven daarbij.

Links :
Website
Rapportage 2016
Rapportage 2017  
Eindrapportage

Deel dit bericht