Werkgebied
MKB & Regio:
innovatieve motor van de agrifoodsector

Bron van omzet en werkgelegenheid

MKB-bedrijven zijn een belangrijke bron van economische omzet en werkgelegenheid. Ze vormen bovendien de innovatieve motor van de agrifoodsector. Het aandeel MKB in de sector is zo’n 99%. De topsector ondersteunt daarom actief valorisatie in het MKB.

MKB-innovatie en valorisatie begint in de meeste gevallen in de regio. Het werkgebied MKB & Regio richt zich daarom op een goede wisselwerking met regionale ondernemersclusters, een betere ondersteuning van valorisatie vanuit nationale en regionale overheden en een effectiever gebruik van de aanwezige kennis binnen en buiten de Topsector Agri & Food.

Innovatiemakelaars

MKB-bedrijven kunnen bij innovatietrajecten ondersteuning krijgen van innovatiemakelaars. De innovatiemakelaars kunnen ingezet worden voor:

  • Ondersteuning bij het in kaart brengen van innovatieve kansen voor een specifiek bedrijf;
  • Begeleiding van het proces van idee naar business;
  • Vergroting van het netwerk. Elke innovatiemakelaars heeft een groot netwerk in het bedrijfsleven en de kennisinstellingen. Zij kunnen bedrijven met een innovatief idee koppelen aan de juiste expert of business partner.

Hieronder vind u de innovatiemakelaars:

Didy Arnold
Kringlooplandbouw, Klimaatbestendige inrichting, Sleuteltechnologie
06-22453931
E-mail

Marian Blom
Kringlooplandbouw, Klimaatneutrale productie
030-2339983
E-mail

Geert Hermans
Kringlooplandbouw, Sleuteltechnologie
06-29520249
E-mail

Gerry Hemink
Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
06-55858705
E-mail

Mark Kats
Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
06-22522776
E-mail

Paul Monincx
Kringlooplandbouw, Klimaatneutrale productie, Sleuteltechnologie
06-41047978
E-mail

Marc Oude Luttikhuis
Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel, Duurzame en veilige wateren
06-53269110
E-mail

Ivo Ploegsma
Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel, Sleuteltechnologie
06-53185570
E-mail

Ton Voncken
Kringlooplandbouw, Klimaatneutrale productie, Klimaatbestendige inrichting, Sleuteltechnologie
06-21550836
E-mail