Werkgebied
MKB & Regio:
innovatieve motor van de agrifoodsector

Bron van omzet en werkgelegenheid

MKB-bedrijven zijn een belangrijke bron van economische omzet en werkgelegenheid. Ze vormen bovendien de innovatieve motor van de agrifoodsector. Het aandeel MKB in de sector is zo’n 99%. De topsector ondersteunt daarom actief valorisatie in het MKB.

MKB-innovatie en valorisatie begint in de meeste gevallen in de regio. Het werkgebied MKB & Regio richt zich daarom op een goede wisselwerking met regionale ondernemersclusters, een betere ondersteuning van valorisatie vanuit nationale en regionale overheden en een effectiever gebruik van de aanwezige kennis binnen en buiten de Topsector Agri & Food.

Innovatiemakelaars

MKB-bedrijven kunnen bij innovatietrajecten ondersteuning krijgen van innovatiemakelaars. De innovatiemakelaars kunnen ingezet worden voor:

  • Ondersteuning bij het in kaart brengen van innovatieve kansen voor een specifiek bedrijf;
  • Begeleiding van het proces van idee naar business;
  • Vergroting van het netwerk. Elke innovatiemakelaars heeft een groot netwerk in het bedrijfsleven en de kennisinstellingen. Zij kunnen bedrijven met een innovatief idee koppelen aan de juiste expert of business partner.

Hieronder vind je de innovatiemakelaars per kernthema:

Consument en Maatschappij

Gerry Hemink
06-55858705
E-mail

 

Mark Oude Luttikhuis
06-53269110
E-mail


Klimaatneutraal

Marian Blom
030-2339983
E-mail

 

Paul Monincx
06-41047978
E-mail


Gezond & Veilig

Mark Kats
06-22522776
E-mail

 

Ivo Ploegsma
06-53185570
E-mail


Circulair

Vacature


Slimme Technologie

Geert Hermans
06-29520249
E-mail

 

Didy Arnold
06-22453931
E-mail