Werkgebied
MKB & Regio:
innovatieve motor van de agrifoodsector

Bron van omzet en werkgelegenheid

MKB-bedrijven zijn een belangrijke bron van economische omzet en werkgelegenheid. Ze vormen bovendien de innovatieve motor van de agrifoodsector. Het aandeel MKB in de sector is zo’n 99%. De topsector ondersteunt daarom actief valorisatie in het MKB.

MKB-innovatie en valorisatie begint in de meeste gevallen in de regio. Het werkgebied MKB & Regio richt zich daarom op een goede wisselwerking met regionale ondernemersclusters, een betere ondersteuning van valorisatie vanuit nationale en regionale overheden en een effectiever gebruik van de aanwezige kennis binnen en buiten de Topsector Agri & Food.

Innovatiemakelaars

MKB-bedrijven kunnen bij innovatietrajecten ondersteuning krijgen van innovatiemakelaars. De innovatiemakelaars kunnen ingezet worden voor:

  • Ondersteuning bij het in kaart brengen van innovatieve kansen voor een specifiek bedrijf;
  • Begeleiding van het proces van idee naar business;
  • Vergroting van het netwerk. Elke innovatiemakelaars heeft een groot netwerk in het bedrijfsleven en de kennisinstellingen. Zij kunnen bedrijven met een innovatief idee koppelen aan de juiste expert of business partner.

U vindt hier een overzicht van de innovatiemakelaars.

Contactpersonen werkgebied MKB & Regio

Jan van Rijsingen
MKB Food
E-mail

Marcel de Groot
Ministerie van EZK
E-mail