AF-EU-13008 | S2BIOM

admin2013, EU-projecten, Kernthema Circulair, Project

Projecttitel: S2BIOM
Projectnummer: AF-EU-13008
Kernthema: Circulair
Looptijd: 2013 – 2016
Projectleider: Bert Annevelink
Kennisinstelling: Wageningen Research


Samenvatting

DLO-Alterra trekt thema 1 (WP1-WP4) van het project, gericht op het ontwerpen van een methodologie, het verzamelen van data, het schatten van het duurzaam biomassapotentieel, het vinden van efficiënte verwaardingsmethoden, het optimaliseren van logistieke leveringsroutes en het ontwikkelen van een integrale toolset. Binnen thema 1 is DLO-FBR leider van WP3 dat zich bezig houdt met een optimale logistiek van duurzame biomassaketens, en DLO-Alterra is leider van WP4 dat werkt aan een integrale toolset voor het interactief koppelen van vraag en aanbod binnen duurzame biomassaketens.

Links

Website

Rapportage 2014
Rapportage 2015
Eindrapportage

Deel dit bericht