AF-EU-14019 | Feed-a-Gene

admin2015, EU-projecten, Kernthema Klimaatneutraal, Project

Projecttitel: Feed-a-Gene
Projectnummer: AF-EU-14019
Kernthema: Resource Efficiency
Looptijd: 2015 – 2020
Budget publiek: € 446.000
Projectleider: Alfons Jansman
Kennisinstelling: Wageningen University & Research


Samenvatting
Feed-a-Gene richt op het verbeteren van de efficiëntie van de vleesproductie door varkens, pluimvee en konijnen in verschillende productiesystemen en op het reduceren van de impact op het milieu via een multidisciplinaire aanpak waarbij tegelijkertijd de grondstof- en nutritionele samenstelling van diervoeders en de genetische aanleg van het dier voor vleesproductie beter op elkaar worden afgestemd.

Links:
Website
Rapportage 2015
Rapportage 2016
Rapportage 2017
Rapportage 2018

Deel dit bericht