AF-EU-19026 | Magnificent

Bert van ReesProject

Projecttitel: Magnificent
Projectnummer: AF-EU-19026
Missie: Kringlooplandbouw
Looptijd: 2017- 2021
Projectleider: Lolke Sijtsma
Kennisinstelling:
Wageningen University & Research
Betrokken partijen: Fraunhofer, NECTON, Cimentos de Maceira e Pataias, SPAROS, Erdyn Consultants, Alga development, engineering and services, MadeBiotech, Narec Distributed Energy Limited, AlgoSource Technologies, Kemin Industries, Imenz Bioengineering BV, N-Zyme BioTec GmbH, NATAC Biotech SL, TOTAL RAFFINAGE CHIMIE SA


Magnificent is een industrieel gericht project dat is toegekend door EU Bio Based Industries Joint Undertaking en heeft als doel het vergroten van  markpotentieel van hoogwaardige producten zoals n-3 vetzuren, antioxidanten en bioactieve peptiden op basis van microalgen. Deze producten zullen worden toegepast als waardevolle ingrediënten in voedsel, aqua-feed en cosmetica, drie  sectoren die van groot belang zijn voor de Nederlandse economie. Magnificent wil dit realizeren door (i) selectie en verbetering van industriële / robuuste algenstammen en optimalisatie van de groeiomstandigheden, (ii) ontwikkeling en validatie van extractieprocessen en (iii) validatie van nieuwe ingrediënten en productformuleringen gericht op bovengenoemde toepassingen. Dit internationale project (5.8 M€) bestrijkt de gehele keten van productie en extractie tot toepassing en wordt uitgevoerd met 16 partners (11 SME: algenproducenten, verwerkers en diverse bedrijven voor toepassingen).

 

 

Deel dit bericht