AF-EU-19021 | GENIALG

Bert van ReesProject

Projecttitel: GENIALG
Projectnummer: AF-EU-19021
Missie: Kringlooplandbouw
Looptijd: 2018- 2021
Projectleider: Adrie van der Werf
Kennisinstelling:
Wageningen University & Research
Betrokken partijen: Stichting Noordzeeboerderij, Seaweed Harvest Holland, GOA Ventures, Seatechenergy, Royal IHC, Deltares, TNO, MARIN


De Nederlandse zeewiersector begint zich langzamerhand te ontwikkelen tot een belangrijke speler op de voedsel-, veevoer en biobased economy markt. Met name de gecascadeerde extractie van grondstoffen (o.a. eiwitten en gezondheid verbeterende producten voor plant, mens en dier) zal meerwaarde opleveren voor de Nederlandse (verwerkende) zeewierindustrie.

GENIALG  is een “Innovation Action“ gefinancierd onder Horizon 2020 (Blue Growth call). Het doel van GENIALG is bij te dragen aan de groei van de Europese blauwe economie door de ontwikkeling van hoog-productieve en duurzame zeewier productiesystemen en bioraffinage naar hoogwaardige toepassingen. Wageningen Economic Research leidt WP5 “Market validation and life-cycle analysis”. De output van het project is van belang voor huidige en toekomstige kweekbedrijven, de verwerkende industrie, maar ook voor beleidsvorming.

Het GENIALG consortium bestaat uit 19 partners uit zes landen, en wordt gecoördineerd door het CNRS (Frankrijk). GENIALG wordt door de industrie gedreven, en is er op gericht bedrijven (kweek en bioraffinage) en experts op het gebied van zeewier cultivatie, genetica en metabolomics samen te brengen. Binnen GENIALG is Nederland vertegenwoordigd via 3 onderdelen van Wageningen Research. WR is daarmee één van de grotere partners binnen het consortium (~8% van het totale budget, ~ 10 miljoen€).  Doelstellingen van de diverse Nederlandse partners zijn: WPR – optimaliseren van de zeewierteelt o.a. via karakterisering en selectie van hoogproductieve groenwier variëteiten en methodes te ontwikkelen voor de productie en conservering van kwalitatief goed uitgangsmateriaal (bio-banking). WEcR – in samenwerking met bedrijfsleven: toetsen of de geproduceerde zeewier voldoet aan de kwaliteitseisen van het bedrijfsleven, alsmede economische haalbaarheid en duurzaamheidsanalyse (LCA). WMR – ontwikkeling van een duurzame kweek van zeewier, o.a. door bepalen interacties zeewier en het mariene ecosysteem aan de hand van empirische en modelmatige studies. Met dit project vergroot Nederland haar strategische positie in een Europees netwerk van relevante onderzoeksinstellingen en bedrijven.

 

Deel dit bericht