AF-15204 | Gebruik je Brijn

admin2016, Kernthema Circulair, Project, TKI-projecten, Voorbeeldproject

Projecttitel: Gebruik je Brijn
Projectnummer: AF-15204
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP: Hergebruik zij- en reststromen (A3)
Looptijd: 2016 – 2019
Budget publiek: € 518.000
Budget privaat: € 750.000
Projectleider: Floor Boon
Projectpartners: Avebe, FrieslandCampina, Fuji, Prayon, Proxcys, Residion, TNO


Wat is er aan de hand?

Bij de verwerking van agrarische grondstoffen ontstaan zijstromen die nog waardevolle componenten bevatten. Voor een deel van deze componenten, zoals eiwitten, zijn al winningstechnologieën ontwikkeld. Voor mineralen bestaan deze echter nog niet, terwijl ook dit interessante componenten zijn.

Wat doet het project eraan?

In dit project worden technologieën ontwikkeld waarmee de voedingsindustrie ook waardevolle mineralen kan terugwinnen uit de zijstromen.

Wat levert het project op?

Toepassing van de technologieën moet uiteindelijk leiden tot een reductie van de verliezen van waardevolle mineralen. Daarmee wordt het milieu minder belast en is er minder winning van mineralen (door bijvoorbeeld mijnbouw) nodig.

Links:

Deel dit bericht