AF-17027 | Circulaire bioeconomie

Bert van Rees2018, Kernthema Circulair, Project, TKI-projecten

Projectnummer: AF-17027
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP: Verminderen fossiele nutriënten, water en stikstofdepositie (A1)
Looptijd: 2018 – 2021
Budget publiek: € 750.000
Budget privaat: € 750.000
Projectleider: Gert van Duinkerken, Lieuwe Roosenschoon
Betrokken partijen: ABZ Diervoeding, Agruniek Rijnvallei, Bonda, Coppens Diervoeding, Darling Ingredients, EFPRA, Feed Design Lab, Noblesse Proteins, Nijsen/Granico, SARIA SE & Co, Vitelia, Schothorst Feed Research, Wageningen University & Research


Wat is er aan de hand?
In een duurzame wereld worden rest- en zijstromen uit de ene industrie maximaal benut door andere industrieën. Hoewel de diervoedingssector al een belangrijke rol speelt in de verwerking van stromen uit de agrifoodsector is voor veel van deze stromen nog geen optimale oplossing ontwikkeld.

Wat doet het project eraan?
Om nog meer waardevolle feed-componenten uit reststromen te winnen, ontwikkelt het project nieuwe kennis over de toepasbaarheid van reststromen voor diervoeders. Daarbij worden de voederwaarde en verteringseigenschappen van (delen van) reststromen bepaald en worden mogelijkheden onderzocht om de kosten van grondstoffen en de carbon footprint te verlagen door nu nog inferieure producten geschikt te maken voor toepassing in de feedsector. Ook wordt onderzocht hoe bestaande en/of nieuwe reststromen opgewaardeerd kunnen worden om ze zodoende beter geschikt te maken als grondstof voor de veevoerindustrie.

Wat levert het project op?
Het project levert nieuwe mogelijkheden op voor het sluiten van kringlopen. Daardoor worden  minder grondstoffen verspild en wordt een flinke sprong in duurzaamheid gemaakt.

Links:

 

Deel dit bericht