AF-16123 | Feed4Foodure 2

admin2017, Kernthema Klimaatneutraal, Project, TKI-projecten, Voorbeeldproject

Projecttitel: Feed4Foodure 2
Projectnummer: AF-16123
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP: Verminderen fossiele nutriënten, water en stikstofdepositie (A1)
Looptijd: 2017 – 2020
Budget publiek: € 3.005.000
Budget privaat: € 3.005.000
Projectleider: Gert van Duinkerken
Betrokken partijen: Vereniging Diervoederonderzoek Nederland (VDN), Wageningen University & Research


Wat is er aan de hand?
De Nederlandse veehouderij wil zich de komende jaren verder verduurzamen. Een verbetering van de voersamenstelling kan daarbij helpen, zowel op het gebied van milieubelasting als diergezondheid en dierenwelzijn.

Wat doet het project eraan?
In het project wordt onderzocht hoe voerefficiëntie kan worden verbeterd: hoe kun je dieren zo optimaal mogelijk laten groeien? In het project wordt onderzocht hoe je veevoeders kunt maken met minimaal 5% minder eiwit en fosfor terwijl de dieren toch dezelfde prestaties leveren. Daarnaast wordt onderzocht hoe je de weerstand en immuniteit van dieren kunt verbeteren via voeding. Door de weerstand te verbeteren, kan het antibioticagebruik worden verminderd.

Wat levert het project op?
Door minder eiwitten te gebruiken voor veevoer, wordt de import van eiwitten verkleind, neemt de milieubelasting af en kan de veehouder economisch efficiënter hoogwaardige eiwitten produceren. Veevoer dat de gezondheid van de dieren beter ondersteunt, leidt tot het gebruik van minder antibiotica waardoor bijvoorbeeld de kans op resistentie afneemt.

Links

Deel dit bericht