AF-EU-19012 | CIRCASA

Bert van ReesProject

Projecttitel: CIRCASA
Projectnummer: AF-EU-19012
Missie: Kringlooplandbouw
Looptijd: 2017- 2020
Projectleider: Peter Kuikman
Kennisinstelling:
Wageningen University & Research
Betrokken partijen: INRA (FR), IIASA (AT), Ecologic (DE), Max Planck (DE), Aarhus Uni (DK), EU JRC (IT), ISRIC (NL), WR (NL), Uni Aberdeen (UK), Univ Leeds (UK), Moscow State Univ (RU) 


CIRCASA analyseert kennis en ontwikkelt inzicht over koolstofvastlegging in landbouwbodems op verschillende niveaus (NL, EU en mondiaal) en doet dit in uitwisseling met belanghebbenden in landbouwsectoren. De acties leiden tot een wetenschappelijke basis om (ambitieuze) koolstofvastleggingsdoelen ook in Nederland te realiseren. 

De stakeholders bestaan uit de internationale onderzoekgemeenschap en (inter)nationale bedrijfsleven in voedselproductie en verwerking en beleidsmedewerkers van lokaal tot EU en bedrijfsleven. De stakeholders zijn en worden actief betrokken via interviews, questionnaires, workshops en webinars of via Open Collaboration Platform. Zo zijn zij op de hoogte van standpunten, acties en innovaties en van kennis over bodemkwaliteit en koolstofopslag.  

Het project verankert de wetenschappelijke basis over koolstofvastlegging op EU niveau en levert kwantitatieve informatie voor LNV die nodig is bij de uitwerking van circulaire landbouw en de implementatie en realisatie van het klimaatakkoord in onderdeel Landgebruik. Het project levert daarnaast inzichten in internationale stand van zaken en aanpak bij implementatie van de VN Sustainable Development Goals (SDG’s) en afspraken onder de overeenkomst van Parijs (COP21, 4 per 1000 initiatief) en draagt in brede zin bij aan behoud en versterking van bodemkwaliteit en bodemvruchtbaarheid in de landbouw

Deel dit bericht