AF-EU-14005 | EDUFLUVAC

admin2013, EU-projecten, Kernthema Klimaatneutraal, Project

Projecttitel: EDUFLUVAC
Projectnummer: AF-EU-14005
Kernthema: Resource efficiency
Looptijd: 2013 – 2017
Budget publiek: € 104.000
Projectleider: Norbert Stockhofe
Kennisinstelling: CVI


Samenvatting

CVI is in het project betrokken verantwoordelijk voor de planning, voorbereiding en uitvoering van effectiviteitsstudies van door consortium partners ontworpen en nieuw ontwikkelde influenzavaccins in diermodellen (fretten).

Links

Website

Rapportage 2014
Rapportage 2015
Eindrapportage

Deel dit bericht