AF-EU-18006 | Biovoices

Bert van ReesProject

Projecttitel: BioVoices
Projectnummer: AF-EU-18006
Missie: Kringlooplandbouw
Looptijd: 2018- 2020
Projectleider: Greet Overbeek
Kennisinstelling: Wageningen University & Research
Betrokken partijen: Agenzia Per La Promozione Della Ricerca Europea, Fva Sas Dilouis Ferrini & C , Pedal Consulting, Consiglio Nazionale Delle Ricerche, Civitta Eesti As Estonia6 Globaz, S.A., Nova Id Fct -Associacao Para A Inovacao E Desenvolvimento Da Fct, Q-Plan International Advisors Epe, F.M. Management Consultancy Srl, Stichting Wageningen Research, Minerva Health & Care Communications Ltd, Asociacion Espanola De Bioempresas, Iclei European Secretariat Gmbh


BIOVoices is een 3-jarigprojectdat zowel onderzoekers en bedrijven, maar ook overheden en maatschappelijke organisaties betrekt om duurzame (sociaal, economisch en milieugerichte) biobased producten en applicaties te commercialiseren (take-off, TRL7-9). Om de aanbodgestuurde ketens meer vraaggericht te maken, uitdagingen voor duurzame biobased producten op te lossen en het maatschappelijk draagvlak te vergroten, ontwikkelt BIOVoices een platform met alle belanghebbenden en een actieplan met de gewenste voorwaarden en processen voor vermarkting. Hiervoor worden 70 co-creation meetings in Europa(6 in Nederland) georganiseerd. Wetenschappelijke kennis wordt ontwikkeld op basis van inzichten uit de transitie- en innovatietheorieën sociale innovatie.In Nederland beogen de meetings door mutual learning met de stakeholders (citizen science) op oplossingen te bieden voor het meer (ver)kopen en (her)gebruiken van duurzame biobased producten en het gebruik van agrarische reststromen en afval hiervoor. Applicaties waarvoor WECR meer aandacht vraagt zijn biobased verpakkingen en constructie materialen vanwege goede kans op het doorkomen van de “valley ofdeath”.Hierbij zullen voor elke stakeholder groep acties worden uitgewerkt die bijdragen aan commercialisatie (zoals transitieagenda voor onderzoek, meer aanbod van 2G, marktvraagdoor retail, launching customer activiteiten door overheden en passende recycling door gebruikers).

 

Deel dit bericht