AF-17029 | Production and evaluation of furanic intermediates and aromatic derivatives from biomass

Bert van Rees2018, Kernthema Circulair, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Production and evaluation of furanic intermediates and aromatic derivatives from biomass
Projectnummer: AF-17029
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP: Hergebruik zij- en reststromen (A3)
Looptijd: 2018 – 2019
Budget publiek: € 180.000
Budget privaat: € 180.000
Projectleider: Jacco van Haveren
Betrokken partijen: Covestro, Klueber, TNO, Wageningen University & Research


Wat is er aan de hand?
In meer dan 40% van de chemische producten en materialen zijn aromatische bouwstenen verwerkt. Om het gebruik van fossiele grondstoffen te minimaliseren, is de chemische industrie op zoek naar biobased alternatieven. Voor een aantal chemicaliën is al een alternatief in gebruik, maar tot nu toe zijn aromatische verbindingen uit biobased bron nog niet voor handen.

Wat doet het project eraan?
In een eerder Topsectorproject is een technologie ontwikkeld waarmee aromatische verbindingen kunnen worden geproduceerd uit bepaalde suikers. In dit project wordt de technologie en het applicatie-potentieel verder ontwikkeld.

Wat levert het project op?
Dit project moet voldoende inzicht in de mogelijkheden van de technologie opleveren om tot een verdere opschaling te komen.

Links:

Deel dit bericht