AF-EU-17036 | Aquaexcel

Bert van ReesEU-projecten, Kernthema Klimaatneutraal, Project

Projecttitel: Aquaexcel
Projectnummer: AF-EU-17036
Kernthema: Klimaatneutraal
Looptijd: 2017
Projectleider: Wout Abbink
Kennisinstelling: Wageningen University & Research


Samenvatting

Aquacultuur is een van de belangrijkste en snelst groeiende sectoren in de wereldwijde voedselproductie. De productie uit aquacultuur is al even groot als de visserij en de productie van rundvlees. Hierin spelen ook Nederlandse bedrijven een belangrijke rol. De snelle groei van de aquacultuur is gepaard gegaan met snelle ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en technologische innovaties, waarbij nog de nodige stappen moeten worden gezet.
Aquaexcel2020 is een prestigieus Europees project waarbij 21 onderzoeksinstellingen inzetten op 1) gezamenlijk onderzoek naar technologische ontwikkelingen in de aquacultuur, en 2) het ontsluiten van de Europese onderzoeksfaciliteiten voor bedrijven via Transnational Access (TNA). Wageningen Livestock Research (WLR) is bij beide projectdelen betrokken. Voor de TNA is de belangrijkste doelstelling om voor bedrijven en onderzoeksinstellingen toegang te financieren tot een geselecteerde groep Europese top-onderzoeksfaciliteiten op het gebied van aquacultuur, voor excellent onderzoek en duurzame innovatie, gebaseerd op de behoeften van de sector.
De belangrijkste doelstelling van het onderzoek waarbij WLR betrokken is, is het ontwikkelen van virtuele laboratoria (ICT modellen) die de gebruiker van een aquacultuurfaciliteit in staat stelt tot het voorspellen en controleren van de impact van systeem architectuur, systeem management en voer regime op de vispopulaties, waterkwaliteit en tank hydraulica. Er worden geavanceerde modelleringsconcepten gebruikt die complexe interacties tussen de parameters integreren, zoals case based reasoning. De modellen komen beschikbaar via een e-infrastructuur voor gebruikers.

Links

Website

Rapportage 2017

Deel dit bericht