AF-EU-17039 | Energykeeper

Bert van ReesEU-projecten, Kernthema Klimaatneutraal, Project

Projecttitel: Energykeeper
Projectnummer: AF-EU-17039
Kernthema: Klimaatneutraal
Looptijd: 2017-2019
Projectleider: Andries Visser
Kennisinstelling: Wageningen University & Research


Samenvatting

Het project richt zich op het ontwikkelen en testen van nieuwe opslagsystemen voor duurzame geproduceerde energie vanuit verschillende energiebronnen (wind, zonne-energie, biogasinstallaties etc.). Vraag en aanbod van duurzame energie zijn vaak niet in balans. Om deze onbalans te verminderen zijn slimme meetsystemen gecombineerd met tijdelijke opslag van energie noodzakelijk. Voor agrarische ondernemers die duurzame energie produceren biedt dit de mogelijkheid om bij pieken in de energieproductie het overschot aan energie op te slaan en op een later tijdstip te leveren dan wel te gebruiken in de bedrijfsvoering.
De Nederlandse bijdrage richt zich met name op 2 zaken: 1) het testen van opslagsystemen in een agrarische setting waarbij het opslagsysteem optimaliseert tussen zonne-energie, wind energie en energie uit vergisting gekoppeld aan de vraag van consumenten en agrarische bedrijfsvoering en 2) het zorg dragen voor een goede communicatie en verspreiding van ontwikkelde kennis en kennisproducten naar relevante stakeholders waaronder sector organisaties in de landbouw.
Het gehele project richt zich op de ontwikkeling en implementatie van een flexibel smart grid systeem inclusief alle regel en meetsystemen waarin duurzame energie productie geproduceerd door burgers en bedrijven gekoppeld wordt aan regionale energieconsumptie van bedrijfsleven en burgers. Dit past volledig in de visie van het ministerie van EZ die aangeeft dat de regio (met name de landbouw gezien de beschikbare ruimte) de cruciale factor is in de transitie naar duurzame energie.

Links

Website

Rapportage 2017

Deel dit bericht