AF-EU-13010 | HYSOL

admin2013, EU-projecten, Kernthema Circulair, Project

Projecttitel: HYSOL
Projectnummer: AF-EU-13010
Kernthema: Circulair
Looptijd: 2013 – 2015
Projectleider: Sjaak Conijn
Kennisinstelling: Wageningen UR


Samenvatting

Bijdrage van PRI bestaat uit het maken van een rasterkaart van Europa waarop getoond wordt hoeveel gewasresten afgevoerd en biogas geproduceerd kan worden zonder de bodemvruchtbaarheid in gevaar te brengen.

Links

Website

Rapportage 2014
Rapportage 2015
Eindrapportage

Deel dit bericht