AF-16064 | Beter bodembeheer

admin2017, Kernthema Klimaatneutraal, Project, TKI-projecten, Voorbeeldproject

Projecttitel: Beter Bodembeheer
Projectnummer: AF-16064
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP: Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater (A2)
Looptijd: 2018 – 2021
Looptijd: 2017 – 2020
Budget publiek: € 9.045.000
Budget privaat: € 8.660.000
Projectleider: Wijnand Sukkel
Betrokken partijen: Agrifirm, AVEBE, Brancheorganisatie Akkerbouw, CZAV, IRS, LTO Nederland, NAO, NAV, SuikerUnie, Wageningen University & Research


Wat is er aan de hand?
Een gezonde bodem is niet alleen belangrijk voor de voedselzekerheid van de samenleving. Ook het klimaat, waterbeheer en biodiversiteit profiteren van een gezonde bodem. Net als in veel andere gebieden staat de bodemkwaliteit in Nederland onder druk.

Wat doet het project eraan? Dit project wil meer kennis ontwikkelen over de bodem en de chemische, fysische en biologische processen in de bodem. Omdat veel bodemprocessen langzaam verlopen is langdurig onderzoek nodig. Dit project bouwt dan ook voort op de voorloper ervan. Na afloop van dit project is een aantal processen gedurende acht jaar gemonitord. In het project wordt onderzocht hoe door management de bodem meer weerbaar worden gemaakt tegen ziekteverwekkers, droogte en wateroverlast. Ook wordt gekeken hoe de bodemkwaliteit kan worden verbeterd met de aanvoer van organische stof. Daarnaast worden meetmethodes ontwikkeld om op een praktische manier de kwaliteit van een bodem te bepalen.

Wat levert het project op? De kennis uit dit project is nodig om de productie te verhogen, de ongewenste emissies naar het milieu te verlagen en ‘maatschappelijke bodemdiensten’ als biodiversiteit en waterbeheer te versterken.

Links:
Website
Rapportage 2017
Rapportage 2018
Rapportage 2019 

Deel dit bericht