AF-EU-19043 | UTC

Bert van ReesProject

Projecttitel: UTC
Projectnummer: AF-EU-19043
Missie: Kringlooplandbouw
Looptijd: 2019- 2021
Projectleider: Claire Jacobs
Kennisinstelling:
Wageningen University & Research
Betrokken partijen: Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici (CMCC Italy, Coordinator), CENIA – Czech Environmental Information Agency (Czech Republic), Climate Alliance (Germany), Danish Centre for Environment and Energy – Aarhus University (Denmark), Umweltbundesamt GmbH (Environment Agency Austria), Accademia Europea di Bolzano (Italy), FCiências.ID – Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências (Portugal), Fresh-Thoughts Consulting GmbH (Germany), Met Office for and on behalf of Secretary of State for Business, Energy and Industrial Strategy of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, PBL Netherlands Environmental Assessment Agency (Netherlands), Finnish Environment Institute SYKE, Thetis S.p.A. (Italy), Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek VITO (Belgium) 


Wageningen Environmental Research ontwikkelt expertise over adaptatiebeleid in relatie tot landbouw en watermanagement en draagt bij aan het inhoudelijk vormgeven van het Climate-ADAPT informatiesysteem dat door het European Environment Agency (EEA) wordt gehost. Het European Topic Centre on Climate Change (ETC/CCA) ondersteunt de Europese lidstaten in het aanpassen aan effecten van klimaatverandering, door toegang tot informatie en data. De vele kennislacunes op het gebied van klimaatadaptatie vraagt om nieuwe kennis en overdracht hiervan naar beleid. EEA met zijn ETC/CCA speelt een centrale rol bij het ontwikkelen van deze kennisbasis, die beschikbaar wordt gesteld via het Europese klimaatportaal Climate ADAPT. Het klimaatportaal biedt uitgebreide informatie over de impacts als gevolg van klimaatverandering en adaptatie opties voor de landbouw, bosbouw en water management. Ook worden data en kennis gedeeld over toekomstige kwetsbaarheid van regio’s, aanpassingsstrategieën en acties, en hulpmiddelen die adaptatieplanning ondersteunen in de landbouw. Het project richt zich op het ondersteunen van de nationale klimaatbeleidsagenda en fungeert als internationale benchmark voor dat beleid.  

 

Deel dit bericht