AF-18015 | Waste-to-Aromatics

Bert van Rees2019, Kernthema Circulair, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Waste-to-Aromatics
Projectnummer: AF-18015
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP:
Hergebruik zij- en reststromen (A3)
Looptijd: 2019 – 2022
Budget publiek: € 60.000
Budget privaat: € 60.000
Projectleider: Johan van Groenestijn
Betrokken partijen: Orgaworld, Twence, Wageningen University & Research


De chemische industrie is op zoek naar basischemicaliën die uit hernieuwbare bronnen zoals biomassa worden geproduceerd. Tegelijkertijd zoeken bezitters van heterogene organische reststromen zoals GFT-afval, luiervulling, rioolzeefgoed en mest naar hogere waarden. De afgelopen 3 jaar is met een TKI -consortium van 11 bedrijven plus TNO gewerkt aan het project Waste 2 Aromatics, waarin processen zijn ontwikkeld voor de conversie van heterogene organische reststromen in furfural en levulinezuur. Furfural is een toekomstige grondstof voor bio-aromaten en een bestaande grondstof voor bepaalde oplosmiddelen. Levulinezuur is een alternatief oplosmiddel en een toekomstige grondstof voor o.a. nylon. Het project heeft drie processen ontwikkeld: (1) een proces gebaseerd op stoom en zuur dat geschikt is voor rulle/steekvaste biomassa, (2) een proces gebaseerd op twee vloeibare fasen (solvent/water) en (3) een monofase-proces. Proces (2) en (3) zijn geschikt voor biomassaslurries. In het project bleek dat proces (1) economisch haalbaar lijkt te zijn, proces (2) economisch niet haalbaar is en dat ook proces (3) economische haalbaar lijkt te zijn, maar verdere technologische ontwikkeling vereist.
Voor het consortium was dit een reden om een pilotplant-fase te overwegen, echter, in het laatste stadium van het project bleek dat belangrijke ontwerpdata nog ontbraken. Deze ontwerpdata zijn nodig voordat met een pilotplant-project kan worden gestart. Het projectidee betreft onderzoek gericht op het verkrijgen van de ontbrekende kennis voor het stoomproces en het monofase-proces.
Doel is de ontwikkeling van twee processen voor de productie van furfural en levulinezuur uit heterogene organische reststromen tot het niveau waarop kan worden begonnen met een pilot plant project. Aanscherping van de economische evaluatie. Vernieuwing ligt in het gebruik van heterogene organische reststromen i.p.v. homogene stromen zoals bagasse, en de gecombineerde productie van furfural en levulinezuur in één reactor i.p.v. het gebruik van meerdere reactoren.
Het project levert de betrokken partners gedetailleerde informatie over het ontwerp en de techno-economische haalbaarheid van twee processen voor de continue conversie van heterogene organische reststromen in furanen. Het stoomproces is geschikt voor de drogere stromen en het monofase-proces voor de wat nattere stromen. Met deze informatie kan ZETON een pilot plant ontwerpen en na dit project kunnen de partners de geschiktheid van de technologie voor hun bedrijf of organisatie beoordelen. De uitkomst van het project kan ook investeerders aantrekken. De GFT-sector kan door dit project uitzicht krijgen op een alternatieve verwaarding van een miljoen ton GFT-afval (verwerking kost nu 25 miljoen euro per jaar), de waterschappen op de verwerking van primair slib (0,7 miljoen ton per jaar; verwerkingskosten 100 miljoen euro per jaar) en de mestverwerkers op de verwerking van mest (5 miljoen ton per jaar). Voor de bedrijven en de maatschappij bieden de te ontwikkelen processen uitzicht op lagere verwerkingskosten door het produceren van chemicaliën die hoogwaardiger zijn dan biogas en die bijdragen aan de biobased economy, wat de afbouw van de fossiel-bronnen-economie mogelijk maakt.
Links:

Deel dit bericht