AF-EU-20020 | EJP (European Joint Programme)-SOIL

Bert van ReesEU-projecten, Project

Projecttitel: EJP (European Joint Programme)-SOIL
Projectnummer: AF-EU-20020
Missie: Kringlooplandbouw
Looptijd: 2020- 2024
Projectleider: Rudi Hessel
Kennisinstelling: Wageningen University & Research
Betrokken partijen: INRAE (Frankrijk), BIOS (Oostenrijk), EV-ILVO (België); CRAW (België); CULS (Tsjechië); Aarhus University (Denemarken), EMU (Estonia), Thuenen Intitute (Duitsland), Julich (Duitsland), MTA ATK (Hongarije), CREA (Italië), Latvijas Universiteit (Letland), LAMMC (Litouwen), NIBIO (Noorwegen), IUNG (Polen), INIAV (Portugal), NPPC (Slowakije), ULBF (Slovenië), INIA (Spanje), SLU (Zweden), AGS (Zwitserland), TAGEM (Turkije), AFBI (Verenigd Koninkrijk)


Het doel van EJP SOIL is de bijdrage van landbouwbodems aan klimaatmitigatie, duurzame landbouwproductie, ecosysteemdiensten en preventie en herstel van land- en bodemdegradatie te vergroten. EJP SOIL gaat een onderzoeksgemeenschap bouwen met een onderzoeksagenda voor klimaatrobuust en duurzaam landbouwbodembeheer. WUR is mede namens LNV co-lead, leider van het werkpakket waarin de onderzoeksagenda wordt opgesteld en verantwoordelijk voor een aantal producten van het programma.

Deel dit bericht