AF-EU-16009 | EuroDairy

admin2016, EU-projecten, Kernthema Klimaatneutraal, Project

Projecttitel: EuroDairy
Projectnummer: AF-EU-16009
Kernthema: Resource efficiency
Looptijd: 2016-2018
Projectleider: Hein Korevaar
Kennisinstelling: Wageningen University & Research


Samenvatting:
EuroDairy: Europees netwerk voor een duurzame melkveehouderij. Het stimuleren en sneller toepassen van praktische innovaties in de melkveehouderij door internationale kennisuitwisseling is het doel van EuroDairy. In februari 2016 is dit 3-jarige Europese project met 20 partners uit 14 landen gestart.

Links:
Website
Rapportage 2016
Rapportage 2017
Rapportage 2018

Deel dit bericht