Mineralen terugwinnen uit mest

Bert van ReesKringlooplandbouw, Voorbeeldproject

Op dit moment zijn de kringlopen van mineralen in de landbouw niet gesloten. Via veevoer en kunstmest komen mineralen ons land binnen die vervolgens via de mest weer worden afgevoerd. Het sluiten van deze kringlopen betekent een flinke stap in de verduurzaming van de sector. Tegelijkertijd kan dit interessante business cases opleveren.

In het project ‘Meerwaarde Mest en Mineralen’ is een technologie ontwikkeld waarmee via bioraffinage en andere verwerkingstechnieken groene kunstmest kan worden geproduceerd. Daarmee worden mineralen teruggewonnen en kunnen secundaire grondstoffen voor de biobased economy worden gewonnen. Het project heeft een concept opgeleverd waarmee tegelijkertijd stikstof en fosfaat teruggewonnen worden uit dierlijke mest. Inmiddels is de eerste Groene Mineralencentrale geopend waarin dit concept op industriële schaal wordt toegepast.

Deel dit bericht