AF-EU-20030 | Go_GRASS

Bert van ReesEU-projecten, Project

Projecttitel: Go_GRASS op gras gebaseerde circulaire business modellen voor rurale agri-food waarde ketens
Projectnummer: AF-EU-20030
Missie: Kringlooplandbouw
Looptijd: 2019- 2023
Projectleider: Rommie van der Weide
Kennisinstelling: Wageningen University & Research
Betrokken partijen: Leibniz Institut Fuer Agrartechnik Und Biooekonomie, Universidad De Santiago De Compostela, Aarhus Universitet, Rise Research Institutes Of Sweden, Van Der Meer & Van Tilburg West, Papierfabriek Schut, Investornet-Gate2growth, Ifau, European Science Communication Institute, Zabala Innovation Consulting, Greenovate ! Europe, Agro Business Park, Prospex Institute, Verein Der Freunde Des Deutsch-Polnischen Europanationalparks Unteres Odertal, Lmo Is, Noardlike Fryske Walden, Glommers Miljoenergi Aktiebolag, Mattsson Nils Gunnar Ingemar, Asociatia Romana Pentru Agricultura Durabila, Union De Cooperativas Asociacion Galega De Cooperativas Agrarias, Okologiai Mezogazdasagi Kutatointezet Kozhasz


Het GO-GRASS-project is een H2020-project met 22 partners uit 8 landen. Het gaat over de ontwikkeling van circulaire businessmodellen op basis van laagwaardige gras en grasreststromen. Het project ontwikkelt, implementeert en valideert een reeks kleinschalige pilotinstallaties op demonstratiesites van een circulair geïntegreerd agrofoodsysteem in vier EU-regio’s (Denemarken, Duitsland, Zweden en Nederland).

Website

 

 

Deel dit bericht