AF-EU-17013 | Legvalue

Bert van ReesEU-projecten, Kernthema Klimaatneutraal, Project

Projecttitel: Fostering sustainable legume-based farming systems and agri-feed and food chains in the EU (LegValue)
Projectnummer: AF-EU-17013
Kernthema: Klimaatneutraal
Looptijd: 2017-2021
Projectleider: Chris de Visser
Kennisinstelling: Wageningen University & Research


Samenvatting
Het project LegValue beoogt een bijdrage te leveren aan de transitie in de EU naar een substantieel hoger aandeel van peulvruchten in akkerbouwrotaties om zo de zeflvoorzienendheid van eiwitrijke plantaardige grondstoffen van de EU te verbeteren. Het project doet dit door innovaties en beleidsopties te identificeren en te ondersteunen op gebied van teelt, keten en markt. Op basis hiervan wil het project in nauwe samenwerking met stakeholders perspectiefvolle transitiepaden identificeren.

Links:
Website
Rapportage 2017
Rapportage 2018

Deel dit bericht