AF-EU-17034 | SYSTEMIC

Bert van ReesEU-projecten, Kernthema Klimaatneutraal, Project

Projecttitel: Systemic
Projectnummer: AF-EU-17034
Kernthema: Klimaatneutraal
Looptijd: 2017-2021
Projectleider: Oscar Schoumans
Kennisinstelling: Wageningen University & Research


Samenvatting
In dit EU-project zal o.a. door het Nederlandse bedrijfsleven op grote schaal mest worden verwaard tot de volgende producten: (1) Groene energie in de vorm van biogas, stroom en warmte, (2) erkende stikstofkunstmest (ammoniumsulfaat of -nitraat), (3) mineraal fosfaat als groene secundaire grondstof voor industrie, (4) Kaliumconcentraat, (5) organische bodemverbeteraar met een laag fosfaatgehalte en verlaagd stikstofgehalte (6) Loosbaar water. Innovatieve nieuw ontwikkelde benaderingen en technieken (TRL 4-5 niveau) zullen worden doorontwikkeld naar demonstratie niveau (TRL 7). Dergelijke industriële demonstratieprojecten zijn noodzakelijk voor de onderbouwing van praktische businesscases en evaluaties alvorens uitrol naar de praktijk überhaupt mogelijk is (d.w.z. noodzakelijk om de bekende valley of death voor innovatietrajecten te voorkomen). Door de ontwikkelde technische innovaties, die het mogelijk maken om mest te ontrafelen in primaire N, P of K componenten, kan een enorme stap gezet worden in de verhoging van de nutrient resource use efficiency met betrekking tot het gebruik van nutriënten in de landbouw en kan het mesttransport sterk worden teruggedrongen/geminimaliseerd. Soortgelijke grootschalige demonstratieprojecten worden ook in het buitenland opgezet maar wordt er ook naar andere biomassa reststromen gekeken (o.a. slib en voedselresten). WUR coördineert het EU-project (begroot ca. 10 Mio, gefinancierd 8 Mio en daarnaast nog apart 13 Mio al gedekte kosten voor bedrijfsleven). WUR draagt bij aan de monitoring en optimalisatie van de technieken, business case ontwikkeling, extrapolatie mogelijkheden naar nog vijf andere regio’s/installaties en het gericht uitdragen van de uitkomsten richting belangrijke relevante stakeholders.

Links :
Rapportage 2017
Rapportage 2018

Deel dit bericht