AF-EU-15021 | RECARE

admin2013, EU-projecten, Kernthema Klimaatneutraal, Project

Projecttitel: RECARE
Projectnummer: AF-EU-15021
Kernthema: Resource efficiency
Looptijd: 2013 – 2018
Projectleider: Rudi Hessel
Kennisinstelling: Wageningen University & Research


Samenvatting
Het hoofddoel van RECARE is om effectieve preventie- en restoratiemaatregelen tegen bodemdegradatie te ontwikkelen door middel van een innovatieve trans-disciplinaire benadering, waarin de kennis van belanghebbenden in 17 case studies in Europa wordt geïntegreerd en vergroot. De case studies beslaan verschillende bodembedreigingen, bio-fysische en sociaal-economische omstandigheden. De volgende doelen kunnen worden onderscheiden:

  1. de huidige status t.a.v. degradatie en conservering bepalen,
  2. de impacts van degradatie en conservering op bodemfuncties en ecosysteemdiensten kwantificeren met een geharmoniseerde methode, die kijkt naar kosten, baten en mogelijke trade-offs,
  3. preventie- en restoratiemaatregelen selecteren en implementeren in samenwerking met belanghebbenden, en de effectiviteit van die maatregelen evalueren, en
  4. de toepasbaarheid en impact van deze maatregelen op Europese schaal bepalen met een geïntegreerd model, inclusief voor scenario’s t.a.v. veranderingen in landgebruik door bv economische ontwikkeling of beleidsmaatregelen.

Er zal voor worden gezorgd dat de projectresultaten allerlei  belanghebbenden bereiken, op het juiste moment en op de juiste manier om te stimuleren dat Europese bodems duurzamer gebruikt worden.

Links:
Website
Rapportage 2016
Rapportage 2017
Rapportage 2018

Deel dit bericht