Werkgebied
Markt & Maatschappij:
dialoog met de samenleving

Publiek debat

De manier waarop voedsel wordt geproduceerd is steeds minder vanzelfsprekend en wordt meer en meer ter discussie gesteld. Er is volop kritisch publiek debat over wat we eten en waar ons voedsel vandaan komt. Anderzijds worden de agrarisch ondernemer en de sector als geheel gewaardeerd, blijkt uit diverse onderzoeken. Voor de agrifoodsector is het van beslissend belang om de zogenaamde ‘licence to operate’ te behouden. Verbinding en communicatie tussen de agrifoodsector en de burger, en verduurzaming van de agrifoodsector zijn voorwaarden daartoe.

Het werkgebied Markt & Maatschappij richt zich op de monitoring van de maatschappelijke waardering en op het organiseren van dialoog met de samenleving.

Monitoring van de maatschappelijke waardering

Elke twee jaar wordt de AgriFoodmonitor uitgevoerd door Wageningen Economic Research. Deze monitor brengt de maatschappelijke waardering door burgers van de agrifoodsector in beeld, verklaart deze en plaatst ontwikkelingen in de tijd.

Dialoog met de samenleving

De agrifoodsector heeft behoefte aan een sterkere verbinding met de samenleving. In dit kader wordt jaarlijks de De Week van Ons Eten georganiseerd. Het vormt een nationaal podium voor de agrifoodsector waarmee boeren, ondernemers uit toeleverende en verwerkende industrie, overheid, organisaties en wetenschappers laten zien hoe zij werken aan lekker, veilig en gezond voedsel dat met zorg is geproduceerd. De Week van Ons Eten is een verbindend initiatief dat gebruik maakt van de kracht van bestaande netwerken en organisaties. Om innovatie te bevorderen, kennis te delen en vooral ook te genieten van gezonde voeding.

Verder wordt aangesloten bij het al langer lopende Agri Meets Design. Een belangrijk onderdeel van dit platform, waar boeren en ontwerpers elkaar ontmoeten en samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken, is de deelname aan de Dutch Design Week.

Contactpersonen werkgebied Markt & Maatschappij

Marit van Egmond
Ahold

Caroline Vollebregt
Ministerie van EZK
E-mail


AgrifoodmonitorDe Week van Ons Eten