AF-EU-18014 | FIT4Food2030

Bert van ReesProject

Projecttitel: FIT4Food2030
Projectnummer: AF-EU-18014
Missie: Kringlooplandbouw
Looptijd: 2017- 2020
Projectleider: Thom Achterbosch
Kennisinstelling: Wageningen University & Research
Betrokken partijen: Agenzia Per La Promozione Della Ricerca Europea, Fva Sas Dilouis Ferrini & C , Pedal Consulting, Consiglio Nazionale Delle Ricerche, Civitta Eesti As Estonia6 Globaz, S.A., Nova Id Fct -Associacao Para A Inovacao E Desenvolvimento Da Fct, Q-Plan International Advisors Epe, F.M. Management Consultancy Srl, Stichting Wageningen Research, Minerva Health & Care Communications Ltd, Asociacion Espanola De Bioempresas, Iclei European Secretariat Gmbh


FIT4FOOD2030 is opgezet om de Europese Commissie (EC) te ondersteunen bij de ontwikkeling en implementatie van het actieplan FOOD 2030. FOOD 2030 heeft tot doel een breed gedragen visie te ontwikkelen voor het toekomstig(e) onderzoek en innovatie op het gebied van voedselzekerheid Binnen F4F wordt een multi-stakeholder platform tot stand gebracht waarmee de dialoog over de inrichting van het actieplan FOOD 2030 wordt gefaciliteerd. Om invloed uit te kunnen oefenen en zodoende de belangen van Nederlandse topsector A&F en het daarbij betrokken bedrijfsleven zo goed mogelijk te behartigen is een goede aansluiting bij de te voeren dialogen cruciaal. Nederlandse stakeholders binnen de topsector Agro & Food worden uitgenodigd in de stakeholderdialogen, waarmee ze direct de gelegenheid hebben invloed uit te oefenen. Participatie in de dialogen biedt daarnaast de mogelijkheid inzicht te krijgen in de nieuwste voedselinnovatietrends en dragen bij aan de vormgeving van de komende kennisprogrammering op dit terrein vanuit Brussel.

Deel dit bericht