AF-EU-19037 | Plenitude

Bert van ReesProject

Projecttitel: PLENITUDE
Projectnummer: AF-EU-19037
Missie: Kringlooplandbouw
Looptijd: 2019- 2021
Projectleider: Theo Verkleij
Kennisinstelling:
Wageningen University & Research
Projectpartners: Südzucker AG, 3f Bio Limited, Crop Energies Ag, Beneo Gmbh, Foodcompanions B.V., Life Cycle Engineering Sri, Stichting Wageningen Research, Lactips, MOSA Meat B.V., The Real Petfood Company Ltd, Vivera B.V.


Het PLENITUDE-project (onderdeel van het BioBased Industries (BBI) initiatief binnen Horizon 2020) is een zgn .Flagship project, gericht op de implementatie van technologieën en business modellen. PLENITUDE richt zich op de ontwikkeling van een waardeketen op basis van biologische grondstoffen, waarin mycoproteïne (schimmeleiwit) wordt geproduceerd door middel van aerobe fermentatie van een zijstroom van duurzame graangewassen, en met een innovatief bioraffinage proces wordt geïsoleerd. Mycoproteïne is een hoogwaardig eiwit dat gebruikt kan worden als vleesvervanger. Dergelijke vleesvervangers hebben een lagere milieubelasting dan vlees (grondstof– en energieverbruik, benodigde hoeveelheid water, verspilling van grondstoffen). De overblijvende reststroom van het fermentatieproces wordt teruggewonnen als bio-ethanol (brandstof) en als diervoerder 

Het project is sectoroverschrijdend, waarbij samenwerking is gevonden tussen de exploitant van de bioraffinage-plant, een aantal technologieleveranciers, een kennisinstelling en diverse levensmiddelenproducenten die de mycoproteine als vleesvervanger zullen inzetten.

Deel dit bericht