AF-EU-17035 | Plaid

Bert van ReesEU-projecten, Kernthema Klimaatneutraal, Project

Projecttitel: Plaid
Projectnummer: AF-EU-17035
Kernthema: Klimaatneutraal
Looptijd: 2017-2019
Projectleider:
Kennisinstelling: Wageningen University & Research


Samenvatting

Het project richt zich op het verbeteren van de innovativiteit en duurzaamheid van de land en tuinbouw door het verbeteren van de toegang tot en de mogelijkheden voor ‘high quality peer-to-peer learning’ op commerciële landbouw bedrijven (boeren leren van boeren). Demo’s op landbouwbedrijven zijn er op gericht om dit onderling leren te versterken, maar er is erg weinig bekend over typeringen, aanpakken, effectiviteit en verbinding met private en publieke initiatieven. Een belangrijk element hierin is het beschrijven van een aanpak waarmee boeren zelf demonstraties kunnen vormgeven op hun eigen bedrijf, zowel rechtstreeks in de praktijk met groepen collega’s als met behulp van virtuele methoden.

Links

Website

Rapportage 2017

Deel dit bericht