AF-EU-14008 | Open-Bio

admin2014, EU-projecten, Kernthema Circulair, Project

Projecttitel: Open-Bio
Projectnummer: AF-EU-14008
Kernthema: Circulair
Looptijd: 2014 – 2015
Projectleider: Maarten van der Zee
Kennisinstelling: Wageningen UR


Samenvatting

In dit project doet DLO onderzoek naar normen voor biobased producten om daarmee barrières voor de introductie van biobased producten op de markt weg te nemen. DLO onderzoekt in dit project obstakels m.b.t. product functionaliteit, methoden voor het bepalen van biobased content, en de bioafbreekbaarheid in diverse omstandigheden, recycling technieken, acceptatiefactoren voor consumenten, overheden en bedrijven, en communicatie en labelling m.b.t. biobased producten.

Links

Website

Rapportage 2014
Rapportage 2015
Eindrapportage

Deel dit bericht