AF-EU-15029 | AnimalChange (AN Integration of Mitigation and Adaptation options for sustainable Livestock production under climate CHANGE)

admin2015, EU-projecten, Kernthema Klimaatneutraal, Project

Projecttitel: AnimalChange (AN Integration of Mitigation and Adaptation options for sustainable Livestock production under climate CHANGE)
Projectnummer: AF-EU-15029
Kernthema: Resource efficiency
Looptijd: 2015
Projectleider: Agnes van den Pol-van Dasselaar
Kennisinstelling: Wageningen University & Research


Samenvatting

In het EU-project Animal Change is de toekomst voor de veehouderij beschreven onder een veranderend klimaat in Europa, Afrika en Latijns Amerika. Daarbij is gekeken naar mogelijke opties voor mitigatie (het verminderen van uitstoot van broeikasgassen), zoals bijvoorbeeld aangepaste voederschema’s voor vee, mestmanagement, en beheer van bodem, water en oogst. Naast mitigatie, was ook adaptatie (verminderen van kwetsbaarheid voor klimaatverandering) onderdeel van het project, bijvoorbeeld door fokkerij of verandering in beheer van grasland en voedergewassen.

Links

Website

Eindrapportage 2015

Deel dit bericht