AF-EU-17011 | InnoGrass

Bert van ReesEU-projecten, Kernthema Klimaatneutraal, Project

Projecttitel: InnoGrass
Projectnummer: AF-EU-17011
Kernthema: Klimaatneutraal
Looptijd: 2017
Projectleider: Agnes van den Pol-van Dasselaar
Kennisinstelling: Wageningen University & Research


Samenvatting

Het doel van Inno4Grass is het verhogen van de ecologische, economische en sociale duurzaamheid van de Europese grondgebonden veehouderij door innovaties in graslanden.

Links

Website

Rapportage 2017

Deel dit bericht