Planten weren zichzelf tegen ziekten en plagen

Bert van ReesKringlooplandbouw, Voorbeeldproject

Plantweerbaarheid is de kern van plantgezondheid. Veel belangrijke tuinbouwgewassen zijn gevoelig voor insectenplagen en infecties. Sommige ‘eigen’ micro-organismen van de plant die in en op de plant leven – het microbioom – kunnen de plant helpen zich op natuurlijke wijze te weren tegen deze belagers.

In het project ‘Versterking van plantweerbaarheid tegen ziekten en plagen door aanpassing van het plant-microbioom’ wordt onderzoek gedaan naar de effecten van het microbioom op de plantweerbaarheid. Het doel is om kennis te verzamelen over de mogelijkheden om het microbioom zodanig aan te passen dat de weerbaarheid van de plant groter wordt en de plant zichzelf kan beschermen tegen ziekten en plagen.

Deel dit bericht