AF-EU-15028 | Hennovation

admin2015, EU-projecten, Kernthema Klimaatneutraal, Project

Projecttitel: Hennovation
Projectnummer: AF-EU-15028
Kernthema: Resource Efficiency
Looptijd: 2015-2017
Projectleider: Thea van Niekerk
Kennisinstelling: Wageningen University & Research


Samenvatting

Met de leghennensector als voorbeeld is het doel om het potentieel te laten zien van praktijk-gedreven innovatienetwerken, ondersteund door bestaande wetenschap en marktgedreven actoren, om praktische en kost-effectieve oplossingen te ontwikkelen voor duurzaamheidsvraagstukken (doelstelling 1).

Multi-stakeholder netwerken zullen technische innovaties ontwikkelen voor beschadigend verenpikgedrag en het management van leghennen, gebaseerd op praktijk, economie en wetenschappelijke informatie (doelstelling 2).

Een generiek “ondersteuningspakket” van op internet gebaseerde communicatie-middelen, ondersteunende richtlijnen en on-line trainingsprogramma’s, ontworpen om wetenschappelijke en markt gedreven actoren te helpen, zullen dan beschikbaar komen om praktijk gedreven innovatienetwerken in andere veehouderijsectoren te ondersteunen (doelstelling 3).

Tenslotte zullen we aanbevelingen geven voor het beleid om het volle potentieel te kunnen benutten van praktijk gedreven innovaties door multi-stakeholder netwerken in de veehouderijsectoren (doelstelling 4).

Dit project zal 4 uitdagingen aanpakken die te maken hebben met de basale innovatie, zoals uitgelicht in de Horizon 2020 call: 1. legitimatie door robuuste praktijk- en economische evaluatie; 2. toegankelijkheid door communicatie tussen producenten en bestaande ondersteuningskanalen; 3. verbondenheid door een door de industrie geleide publicatiestrategie via de bestaande communicatiemiddelen, waardoor een wijde verspreiding van de informatie over de innovaties verzekerd wordt; 4. voldoende hulpbronnen door de productie van een ondersteuningspakket en beleidsaanbevelingen, die een betere interactie van wetenschap gedreven en praktijk gedreven innovaties ondersteunt.

Het succes van deze aanpak in de legsector en andere sectoren zal geëvalueerd worden aan de hand van: het vermogen van de netwerken om praktijk-innovaties aan te moedigen, de effectiviteit van de innovaties, de gerealiseerde optimalisatie van gebruik van wetenschappelijke kennis, het succes van de route om traditionele kennis over te dragen indien nodig, de realisatie van de verspreiding van kennis met betrekking tot de resultaten van de innovaties naar anderen en de wijze waarop informatievoorziening aan het beleid over praktijk-geleide innovaties gerealiseerd zal worden.

Links

Website

Rapportage 2015
Eindrapportage

Deel dit bericht