AF-EU-17004 | Agroinlog

Bert van ReesProject

Projecttitel: Demonstration of innovative integrated biomass logistics centres the agro-industry sector in Europe (Agroinlog)
Projectnummer: AF-EU-17004
Kernthema: Circulair
Looptijd: 2016 – 2020
Projectleider: Bert Annevelink
Kennisinstelling: Wageningen University & Research
Betrokken partijen: Agroindustrial Pascual Sanz, Nutria, Lantmännen, Agri-food Cooperatives Spain, Agriconsulting Europe, Association Ukrainian Agribusinessclub


De voor Nederland belangrijke sleutelinnovatie van AGROinLOG ligt in een grondige integratie van niet-voedsel valorisatieketens binnen de huidige bestaande agro-industriële bedrijfsactiviteiten. Deze integratie levert nieuwe biobased grondstoffen op (biocommodities of intermediaire bio-producten), die geproduceerd gaan worden door de agroindustrie, en die wat betreft kwaliteit en prijs kunnen concurreren met de bestaande (fossiele) grondstoffen. De doelstelling van de Nederlandse partner Wageningen Food & Biobased Research (WFBR) binnen het AGROinLOG project is allereerst om een bijdrage te leveren aan het praktische en theoretische kader dat nodig is voor de ontwikkeling van nieuwe valorisatieketens in de agrarische sector, die gebaseerd zijn op deze geïntegreerde logistieke biomassacentra (Integrated Biomass Logistical Centres IBLCs). WFBR zal specifieke karakteristieken van verschillende agrarische sectoren identificeren, die van invloed zijn op hun geschiktheid voor het opnemen van een IBLC in de agro-waardeketen. Verder zal WFBR mogelijke strategieën bedenken om te komen tot een IBLC. Tenslotte zal WFBR de drie gekozen demonstratievoorbeelden uit de praktijk (veevoer-, olijfolie- en bioethanolproductie) ondersteunen. Dit gaat om het valoriseren van de door een IBLC geproduceerde biocommodities (tussenproducten) en het werk richt zich op het identificeren van mogelijke biobased routes (bv. spaanplaten en groene chemicaliën) en op het beoordelen van hun marktpotentieel.

Links:
Website
Rapportage 2018

Deel dit bericht