AF-EU-15035 | SIGMA: Mondiale monitoring landbouw productie

admin2013, EU-projecten, Kernthema Klimaatneutraal, Project

Projecttitel: SIGMA: Mondiale monitoring landbouw productie
Projectnummer: AF-EU-15035
Kernthema: Resource efficiency
Looptijd: 2013 – 2017
Projectleider: Sander Mücher
Kennisinstelling: Wageningen University & Research


Samenvatting

De wereldbevolking is gegroeid van 2.5 miljard mensen in 1950 naar meer dan 7 miljard in 2015. De verwachting is dat er meer dan 9 miljard mensen zullen zijn in 2050. Volgens de FAO (de wereldvoedselorganisatie) betekent dit dat de mondiale voedselproductie met meer dan 70% moet toenemen (en 100% in ontwikkelingslanden) om alle mensen in de nabije toekomst te kunnen voeden. Duurzame intensivering van de landbouwproductie is daarbij een cruciale voorwaarde.

In dit kader is de algemene doelstelling van het EU project SIGMA “Stimulating Innovation for Global Monitoring of Agriculture and its Impact on the Environment in support of GEOGLAM”, met 22 partners uit 17 landen, het ontwikkelen van innovatieve methoden en indicatoren m.b.v. remote sensing, modellen, veldmetingen in JECAM sites om uiteindelijk de mondiale landbouwproductie (areaal x opbrengsten) en om het effect op de (a-)biotische omgeving te kunnen volgen.

We richten ons in het bijzonder op veranderingen en trends in:

  1. het landbouwareaal;
  2. de gewasopbrengsten;
  3. gewasmanagement en
  4. milieudruk.

Dit alles ook ter ondersteuning van GEOGLAM (Group on Earth Observation – Global Agricultural Monitoring), een samenwerking van de G20 (Group of Twenty) om door betere informatie prijsschommelingen van voedsel te verminderen.

Links

Website

Rapportage 2016
Rapportage 2017

Deel dit bericht