Innovatiemakelaars:
Snel wegwijs bij innovatieve plannen

MKB-bedrijven kunnen bij innovatietrajecten ondersteuning krijgen van innovatiemakelaars. De innovatiemakelaars kunnen ingezet worden voor:

  • Ondersteuning bij het in kaart brengen van innovatieve kansen voor een specifiek bedrijf;
  • Begeleiding van het proces van idee naar business;
  • Vergroting van het netwerk. De innovatiemakelaars hebben een groot netwerk in het bedrijfsleven en de kennisinstellingen. Zij kunnen bedrijven met een innovatief idee koppelen aan de juiste expert of business partner.

Hieronder vind u de innovatiemakelaars:

Marian Blom
Kringlooplandbouw, Klimaatneutrale productie
030-2339983
E-mail

Geert Hermans
Kringlooplandbouw, Sleuteltechnologie
06-82787607
E-mail

Toine Hultermans
Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel, Sleuteltechnologie
06-15179809
E-mail

Mark Kats
Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
06-22522776
E-mail

Paul Monincx
Kringlooplandbouw, Klimaatneutrale productie, Sleuteltechnologie
06-41047978
E-mail

Marc Oude Luttikhuis
Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel, Duurzame en veilige wateren
06-53269110
E-mail