AF-EU-16011 | LANDMARK

admin2016, EU-projecten, Kernthema Klimaatneutraal, Project

Projecttitel: LANDMARK
Projectnummer: AF-EU-16011
Kernthema: Resource efficiency
Looptijd: 2016 – 2018
Projectleider: Jaap Schroder
Kennisinstelling: Wageningen University & Research


Samenvatting
Intensivering van de landbouw kan leiden tot bodemverdichting, erosie, verzilting, verzuring, verdroging, afdichting, verlies van organische stof, toename van bodemziekten en plagen, biodiversiteit, etc. Deze processen worden geacht een negatief effect te hebben op de mate waarin bodem gewenste diensten kunnen leveren. Desondanks is de Europese Commissie er niet in geslaagd haar Soil Strategy door de lidstaten geaccepteerd te krijgen.

Links
Website
Rapportage 2016
Rapportage 2017
Eindrapportage

Deel dit bericht