AF-15233 | Duurzame verpakkingsmaterialen gebaseerd op agrozijstromen

admin2016, Kernthema Circulair, Project, TKI-projecten, Voorbeeldproject

Projecttitel: Duurzame verpakkingsmaterialen gebaseerd op agrozijstromen
Projectnummer: AF-15233
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP: Hergebruik zij- en reststromen (A3)
Looptijd: 2016 – 2019
Budget publiek: € 1.000.000
Budget privaat: € 1.000.000
Projectleider: Maarten van der Zee
Projectpartners: Corbion, Refresco Gerber, Wageningen University & Research


Wat is er aan de hand?
Tijdens de verwerking van agrarische grondstoffen naar (voedings)producten ontstaan er reststromen waar vaak alleen laagwaardige toepassingen voor bestaan. In veel van deze reststromen zitten echter waardevolle componenten. Winning van deze componenten is zowel van milieuoogpunt als vanuit economisch oogpunt interessant.

Wat doet het project eraan?
Zijstromen die cellulose bevatten, zoals tarwe-zemelen en suikerbietenpulp, bevatten een component dat na een bewerking ingezet kan worden als grondstof voor verpakkingsmateriaal. Er bestaan al productieprocessen om deze materialen uit agrizijstromen te halen, maar deze maken gebruik van organische oplosmiddelen. In dit project wordt een nieuw proces ontwikkeld waarin deze milieuonvriendelijke middelen niet nodig zijn.

Wat levert het op?
Het project levert een productieproces op dat zijstromen op een milieuvriendelijke manier tot waarde brengt. Daarnaast vermindert het proces de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen omdat een deel van de verpakkingsmaterialen via het proces uit agrarische bron kan worden gemaakt.

Links:

Deel dit bericht