AF-EU-13018 | Interplay

admin2013, EU-projecten, Kernthema Klimaatneutraal, Project

Projecttitel: Interplay
Projectnummer: AF-EU-13018
Kernthema: Resource Efficiency
Looptijd: 2013
Projectleider: Alfons Jansman
Kennisinstelling: Wageningen University & Research


Samenvatting

In het afgelopen decennium is er veel aandacht geweest voor de verbetering van de dier- en darmgezondheid in de varkenshouderij zonder inzet van groeibevorderende antibiotica en met een laag gebruik van therapeutische antibiotica. Ten aanzien van de darmgezondheid is er relatief veel onderzoek uitgevoerd gericht op de mogelijkheden darmgezondheid en –functie te ondersteunen in de periode na spenen. Tot voor kort werd er weinig aandacht geschonken een de mogelijkheden om direct na de geboorte en tijdens de zoogperiode door middel van voedingsinterventies darmontwikkeling te sturen en te ondersteunen. Het Interplay project is erop gericht de interactie tussen de vroege microbiële kolonisatie van het maagdarmkanaal van varkens en de functionele ontwikkeling van het maagdarmkanaal vast te stellen, alsmede de implicaties hiervan voor de meer lange termijn gezondheid en welzijn van varkens. Deze kennis is noodzakelijk voor de ontwikkeling van innovatieve management- en voedingsstrategieën gericht op de ontwikkeling en ondersteuning van de dier- en darmgezondheid met een minimaal gebruik van antibiotica.

Het project leidt tot de ontwikkeling van nieuwe verbeterde voedingsstrategieën van jonge biggen ter verhoging van een duurzame productie van varkens, met name gericht op de vroege voeding van biggen en het verstrekken van pre- en probiotica na de geboorte en consequenties ervan op de voeding, de microflora in het maagdarmkanaal, de dier- en darmgezondheid, dierwelzijn en de efficiëntie van nutriëntgebruik.

 

Deel dit bericht