AF-EU-15040 | iSQUAPER: Interactive Soil Quality Assessment in Europe and China

admin2015, EU-projecten, Kernthema Klimaatneutraal, Project

Projecttitel: iSQUAPER: Interactive Soil Quality Assessment in Europe and China
Projectnummer: AF-EU-15040
Kernthema: Resource efficiency
Looptijd: 2015 – 2019
Projectleider: Wijnand Sukkel
Kennisinstelling: Wageningen University & Research


Samenvatting Het project iSQUAPER is ingediend voor de EU call Horizon 2020, work programme 2014 – 2015, SFS-4-2014: Soil quality and function. Het project heeft de volgende hoofddoelstellingen:

  • Synthese en ontwikkeling van de kennis over de effecten van landbouwkundig management op de chemische, fysische en biologische aspecten van bodemkwaliteit
  • Identificatie van bodemindicatoren die gebruikt kunnen worden in een praktisch toepasbaar instrument voor het vaststellen van bodemkwaliteit.
  • Ontwikkeling en testen en verbeteren van een bodem-kwaliteits-app (SQAPP)voor de bepaling en het monitoren van bodemkwaliteit van percelen.
  • Het ontwikkelen van scenario’s voor de toepassing van verbeterde landbouwkundige methoden die bijdragen aan zowel een verlaagde milieu voetafdruk op continentaal niveau (Europa en China) als een instandhouding of verbetering van de landbouwkundige productie en stabiliteit.
  • Uitvoering van een integrale beoordeling van bodembeleid in Europa en China en aanbevelingen voor verbetering.


Links:
Website
Rapportage 2016
Rapportage 2017
Rapportage 2018

Deel dit bericht