TKI Agri & Food:
fundamenteel en toegepast onderzoek, plus valorisatie

TKI Agri & Food

Het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) coördineert de totstandkoming van de Kennis -en Innovatieagenda van Topsector Agri & Food, verzorgt de onderzoeksprogrammering en adviseert het Topteam Agri & Food over te maken afspraken met de Minister van Economische Zaken en Klimaat.

Voor wat betreft de onderzoeksprogrammering ondersteunt TKI Agri & Food innovatie met een aantal eigen regelingen en biedt cofinanciering voor bijvoorbeeld EU-projecten. Dat heeft inmiddels geresulteerd in de uitvoering van zo’n 500 grote en kleinere onderzoeks- en innovatieprojecten: TKI-projecten, MIT-projecten, NWO-projecten en EU-projecten die (mede) met financiële steun van TKI Agri & Food worden uitgevoerd.

Een overzicht van alle regelingen en mogelijkheden tot cofinanciering van projecten vanuit TKI Agri & Food vindt u op de pagina Cofinanciering. Daar vindt u tevens de documenten benodigd voor de projectverantwoording en -rapportage.

Kernthema’s TKI Agri & Food

Alle onderzoeks- en innovatieprojecten van Topsector Agri & Food zijn verdeeld over 5 kernthema’s: Consument & Maatschappij, Klimaatneutraal, Gezond & Veilig, Circulair en Slimme technologie. Deze kernthema’s zijn in de plaats gekomen van de eerdere roadmaps.
Meer informatie over elk van deze kernthema’s, de betreffende contactpersonen en de bijbehorende projecten treft u op de pagina’s van de individuele kernthema’s.


Resultaten

De onderzoeks- en innovatieprojecten van Topsector Agri & Food leveren belangrijke resultaten op. Een selectie van bijzondere projecten vindt u op de pagina Showcases. Ook in het TKI-boekje Zaaien, oogsten en eten en in de publicatie Projectfactsheet in 51 verhalen is een selectie van aansprekende projecten bijeengebracht.
Een compleet overzicht van álle projecten vindt u op de pagina’s van de verschillende kernthema’s TKI Agri & Food.

Bestuur TKI Agri & Food

Het bestuur TKI Agri & Food wordt voorgezeten door Aalt Dijkhuizen, die tevens voorzitter is van het Topteam Agri & Food. Met deze dubbelrol wil het Topteam de verbinding tussen strategie en uitvoering versterken, intern de lijnen verkorten en extern de slagkracht vergroten.

Aalt Dijkhuizen
Voorzitter
LinkedIn

Raoul Bino
Wageningen UR
LinkedIn

Thijs Cuijpers
LTO Nederland
LinkedIn

Matthé Elema
Branche Organisatie Akkerbouw
LinkedIn

Marian Geluk
FNLI
LinkedIn

Rob Hamer
Unilever
LinkedIn

Leo den Hartog
Nutreco
LinkedIn

Kees Romijn
LTO Nederland
LinkedIn

Bas Rüter
Stichting Ekokeur
LinkedIn

Anita Scholte op Reimer
Ahold
LinkedIn

Michel Berkelmans
Waarnemer vanuit Ministerie van EZK

Charles Wijnker
Waarnemer vanuit Ministerie van VWS
LinkedIn

Bureau TKI Agri & Food

Bureau TKI Agri & Food voert het secretariaat voor Topsector Agri & Food. U kunt bij hen terecht voor alle vragen over Topsector Agri & Food. Onderstaand vindt u de e-mailadressen en telefoonnummers van de medewerkers. Meer contactgegevens vindt u op de pagina Contact.

Kees de Gooijer
Directeur
E-mail
06-51701630

Wijnie van Eck
Adjunct-directeur
E-mail
06-53444928

Steven Angelino
Secretaris
E-mail
088-0228020

Ineke de Boer
Controller
E-mail
06-22497559

Michiel Sytsma
Financieel medewerker
E-mail
088-0228050

Marleen Scholte
Secretariaat
E-mail
06-14328077

Bert van Rees
Communicatie-adviseur
E-mail
06-48400987


Kernthema’s TKI Agri & Food

Downloads

De belangrijkste documenten over Topsector Agri & Food kunt u downloaden in de bibliotheek. Meer informatie en documenten over regelingen en cofinanciering voor deelname aan projecten vindt u op de pagina Cofinanciering.


Netwerkpartners

Een overzicht van links naar belangrijke organisaties en netwerken in en rondom Topsector Agri & Food vindt u op de pagina Netwerkpartners.


TKI Alert

Onderaan deze pagina kunt u zich aanmelden voor TKI Alert. De eerdere nieuwsbrieven vindt u hier.


AgriFoodTop Symposium

Jaarlijks organiseert Topsector Agri & Food de AgriFoodTop: hét netwerkevenement voor de Nederlandse agrifoodsector. Meer info over aankomende en eerdere edities van de AgriFoodTop kunt u hier bekijken:

AgriFoodTop 2017: Zaaien, oogsten en eten
AgriFoodTop 2016: From science to business
AgriFoodTop 2015: Internationaal leiderschap
AgriFoodTop 2014: Hogere toegevoegde waarde


Blijf op de hoogte en schrijf u in voor TKI Alert:


Uw e-mail adres