AF-EU-20002 | FERTIMANURE

Bert van ReesEU-projecten, Project

Projecttitel: FERTIMANURE
Projectnummer: AF-EU-20002
Missie: Kringlooplandbouw
Looptijd: 2020- 2023
Projectleider: Oscar Schoumans
Kennisinstelling: Wageningen University & Research
Betrokken partijen: Agrifutur, Algaenergy, Arjan Prinsen Farm, Catalan Department of Agriculture, Cooperative Plana de Vic, Dorset Group, European Landowners Association, Fertilizers Europe, Fertinagro Biotech, Fraunhofer Umsicht, French Chamber of Agriculture, INTA, LEITAT Technological Center, Ghent University, GreenWin, IPS Kunzulting, Polish Association of Cattle Breeders and Producers, Rittmo Agroenvironment, Susteen Technologies, University of Milano, University of Vic-Central University of Catalonia


FERTIMANURE zal innovatieve voedingsstoffenbeheerstrategieën ontwikkelen om minerale voedingsstoffen en andere producten met agronomische waarde efficiënt uit mest te winnen, om uiteindelijk veilige meststoffen te verkrijgen die kunnen concurreren op de EU-markt (agronomisch en milieukundig). De ambitie van FERTIMANURE is om zowel de technologische aanpak voor het terugwinnen van voedingsstoffen als het voedingsstoffenbeheer te dekken van 31 verhandelbare biobased en Tailor Made Fertilisers.

Deel dit bericht