AF-EU-19008 | Bloom

Bert van ReesProject

Projecttitel: Bloom
Projectnummer: AF-EU-19008
Missie: Kringlooplandbouw
Looptijd: 2017- 2020
Projectleider: Remco Kranendonk
Kennisinstelling:
Wageningen University & Research
Betrokken partijen: ZSI Wenen, Wissenschaftsladen (Wila) Bonn, VA Public and Science, Zweden, JAMK University of applied science Finland, CieA3 Andalusië, eGen communciatie Wenen, University of agriculture Krakow, Copernicus Science Centre Warschau, Ecosoziales Forum Wenen, Ecovillages Europe


Het doel van BLOOM is “Boosting the European Citizens’ knowledge and awareness of Bio-economy research and innovation. De Europese commissie heeft geconcludeerd dat ondanks alle activiteiten om de bio-economy in Europa vorm te geven de kennis van de Europese burger van bioeconomy minimaal is. De verwachting is dat door het verhogen van de kennis en het bewustzijn van de burgers wat bioeconomy voor hun kan betekenen, burgers bewuster zullen gaan kiezen voor groenere en meer duurzame producten, en hiermee helpen om de ontwikkeling van de bio-economy te versnellen. BLOOM is specifiek gericht op het betrekken van verscheidene stakeholders om de vaak ingewikkelde boodschap van de bioeconomy, het onderzoek en de innovatieve ontwikkelingen beter begrijpelijk te maken voor de burger.

BLOOM werkt langs een aantal lijnen:

  • Via het European School Network worden Europabreed middelbare schoolleraren ondersteund om voor hun eigen disciplines lespakketten te ontwikkelen over de verschilende aspecten van de bioeconomy
  • Via een web-site en platform wordt actief gecommuniceerd over onderzoek en innovatieve ontwikkelingen.
  • Daarnaast heeft BLOOM 5 hubs gedefinieerd, regio’s in Europa met een focus op bepaalde innovatieve grondstof-product-technologie combinaties. Binnen de hubs wordt een diversiteit aan stakeholders betrokken om de discussie over bioeconomy ontwikkelingen binnen de regio te voeren, en worden via cro-creatie technieken een strategie en concrete boodschappen en communicatievormen ontwikkeld, waarmee burgers breder bereikt kunnen worden.

 

 

 

Deel dit bericht