AF-EU-17009 | EUPig

Bert van ReesEU-projecten, Kernthema Klimaatneutraal, Project

Projecttitel: EUPig
Projectnummer: AF-EU-17009
Kernthema: Klimaatneutraal
Looptijd: 2016-2020
Projectleider: Han Spoolder
Kennisinstelling: Wageningen University & Research


Samenvatting

Doel van het project is om (internationaal) beschikbare kennis, beschikbaar te krijgen voor de praktijk. De betrokken producentenorganisaties (waaronder ZLTO in NL) bepalen jaarlijks met hun achterban welke specifieke vragen zij hebben, en waar het project dus mee bezig gaat. De POV hecht aan het EU voorstel vanwege het belang voor de varkenshouderij en de aansluiting bij de kennis en innovatie waar ze momenteel invulling aan geeft. De betrokken producentenorganisaties hebben in de voorbereiding voor een aantal hoofdthema’s gekozen, die ook voor NL actueel zijn: 1) Dierenwelzijn, 2) Diergezondheid, 3) Vleeskwaliteit/keten en 4) Precisieproductie. De jaarlijkse cyclus van vraagarticulatie – kennisverzameling – kennisoverdracht – vraagarticulatie zal er voor zorgen dat de vragen en de antwoorden actueel zijn. Een jaarlijkse Grand Prix competitie zorgt voor de nodige publiciteit rondom de beste Europese ideeën: voor elk van de 4 genoemde thema’s worden jaarlijks 2 winnaars geselecteerd.

Links

Website

Rapportage 2017

Deel dit bericht